Statistikfiler

EU:s publikationsbyrå tar fram statistik om publiceringen av  meddelanden i TED. Den är uppdelad efter olika parametrar: meddelandenas originalspråk, utfärdande land, filformat och leveranskanaler. 

 
 1. Antal publicerade meddelanden efter originalspråk:

  Månadsstatistik 2023 per språk

  Månadsstatistik 2022 per språk

  Månadsstatistik 2021 per språk

  Månadsstatistik 2020 per språk

  Månadsstatistik 2019 per språk

  Månadsstatistik 2018 per språk

  Månadsstatistik 2017 per språk
   
 2. Antal publicerade meddelanden per land, EU-institution, filformat (xml/pdf) och leveranskanal (eNotices eller eSenders mejl- eller webbtjänst):

  Statistik för 2023 per format och leveranssystem

  Statistik för 2022 per format och leveranssystem

  Statistik för 2021 per format och leveranssystem

  Statistik för 2020 per format och leveranssystem

  Statistik för 2019 per format och leveranssystem

  Statistik för 2018 per format och leveranssystem

  Statistik för 2017 per format och leveranssystem