Statistikfiler

EU:s publikationsbyrå tar fram statistik om publiceringen av  meddelanden i TED. Den är uppdelad efter olika parametrar: meddelandenas originalspråk, utfärdande land, filformat och leveranskanaler. 

 1.  Antal publicerade meddelanden efter originalspråk:

  Månadsstatistik 2018 per språk

  Månadsstatistik 2017 per språk
   
 2.  Antal publicerade meddelanden per land, EU-institution, filformat (xml/pdf) och leveranskanal (eNotices eller eSenders mejl- eller webbtjänst):

  Statistik för 2018 per format och leveranssystem

  Statistik för 2017 per format och leveranssystem