Standardformulär för offentlig upphandling

Publicering i EUT S 

För att underlätta publiceringen av information om offentliga upphandlingar i EU har Europeiska kommissionen tagit fram standardformulär i enlighet med de olika EU-rättsakterna om offentlig upphandling.

EU:s publikationsbyrå ansvarar för publiceringen av upphandlingsmeddelandena i EUT S via TED.
För att få sina meddelanden publicerade i TED kan de upphandlande myndigheterna i EU skicka information som sina upphandlingar (meddelanden) via vårt program eNotices eller via en eSender som de själva väljer.

Vi accepterar bara elektroniska filer i TED:s officiella xml-format. Läs mer på webbplatsen med de vokabulärer  som EU:s institutioner och organ sköter. Det gäller t.ex. kontrollerade vokabulärer, scheman, ontologier och datamodeller.

Formulär i pdf-format

Här hittar du alla standardformulär i pdf-format men de är enbart för referensändamål.
Du ser också den rättsliga grunden för varje formulär.
Om du behöver rätta ett redan publicerat meddelande ska du använda formuläret ”Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter” (läs anvisningar till standardformulär 14 ”Rättelser”).

#

Rättslig grund

Formulär 

1

2014/24/EU

Förhandsmeddelande 

2

2014/24/EU

Meddelande om upphandling 

3

2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt 

4

2014/25/EU

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna  

5

2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna 

6

2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna 

7

2014/25/EU

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna 

8

2014/24/EU

Meddelande om upphandlarprofil 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Meddelande om projekttävling  

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultat av projekttävling  

2014/25/EU

14

-

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter  

15

2014/23/EU

Meddelande om frivillig förhandsinsyn 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Förhandsmeddelande för kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

17

2009/81/EC

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

18

2009/81/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

     
19 2009/81/EC Meddelande om underentreprenad   
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ändringsmeddelande   
21 2014/24/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt  
22 2014/25/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – försörjningssektorerna   

23

2014/23/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner 

24

2014/23/EU

Koncessionsmeddelande 

25

2014/23/EU

Meddelande om koncessionstilldelning 

T1

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt  

T2

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Informationsmeddelande om tilldelning av offentligt tjänstekontrakt