Skicka elektroniska upphandlingsmeddelanden

Upphandlingsmeddelanden publiceras i EUT S på webbplatsen TED senast fem dagar efter att publikationsbyrån tagit emot dem.

 

Ska du fylla i elektroniska formulär eller skicka xml-filer?

Du kan skicka in meddelanden om offentliga upphandlingar för publicering genom att

En typisk eSender är en utgivare av nationella officiella tidningar, ett upphandlande organ som skickar många elektroniska upphandlingsmeddelanden, ett offentligt eller privat organ som agerar på de upphandlande myndigheternas vägnar eller en utvecklare av e-upphandlingsprogram.