Skicka elektroniska meddelanden

Meddelanden publiceras i EUT S via webbplatsen TED inom fem dagar från det att publikationsbyrån tagit emot dem.

Meddelanden som skickas av EU-institutionerna översätts i sin helhet till alla officiella EU-språk och publiceras därför inom sju till tolv dagar beroende på längden i enlighet med artikel 103.1 i budgetförordningen.
 

Fylla i webbformulär eller skicka xml-filer?

Du kan skicka in ditt upphandlingsmeddelande för publicering i tre olika strukturerade elektroniska format:

 

Vi rekommenderar det här alternativet för de upphandlande myndigheter som bara publicerar några få meddelanden varje år.

 

En typisk eSender är en utgivare av nationella officiella tidningar, ett upphandlande organ som skickar många elektroniska meddelanden, ett offentligt eller privat organ som agerar på de upphandlande myndigheternas vägnar eller en utvecklare av e-upphandlingsprogram