Lagstiftning och användbara länkar

EU: Politik för offentlig upphandling
europa.eu/pol/singl/index_sv.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Europas inre marknad: Offentlig upphandling
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare.
ec.europa.eu/idabc

Portalen för små och medelstora företag: Tillgång till information för Europas små och medelstora företag

ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: System för tvistlösning på den inre marknaden
ec.europa.eu/solvit/site/index_sv.htm

Ditt Europa – Företag: Driva näringsverksamhet i ett annat land.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_sv.htm

e-Certis: handlingar / intyg för internationell upphandling
e-Certis tillhandahåller detaljerade uppgifter i de intyg och handlingar som vanligtvis erfordras i upphandlingar i de olika EU-länderna. Det riktar sig till nationella aktörer. Det är till hjälp för ekonomiska aktörer vid utarbetandet av ett anbud för att fastställa att bevishandlingar uppfyller beviskraven i en utländsk anbudsinfordran. Det hjälper tilldelande myndigheter, vid mottagande av anbud, att identifiera och känna igen formulär som lämnats in av utländska anbudsgivare och att jämföra innehållet i formulär från partnerländer med innehållet i lokala motsvarigheter.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_sv.htm

CEN: European Committee for Standardization, contributing to the objectives of the European Union and European Economic Area with voluntary technical standards which promote free trade, the safety of workers and consumers, interoperability of networks, environmental protection, exploitation of research and development programmes, and public procurement.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30