Hur man blir en eSender för TED

Att bli en eSender för TED är ett förfarande i tre steg som består av godkännande av ditt projekt, testning och XML-filer som skickas för publicering som måste uppfylla de standarder som anges av Publikationsbyrån. Publikationsbyrån förser programvaruutvecklare med XML-scheman och omfattande dokumentation till stöd för att skapa egna program.

Översikt över testfaserna

Ni kommer att behöva cirka en månad för varje testfas. En rapport med detaljerade analyser kommer att skickas för era testmeddelanden. Ni bör validera alla XML-filer innan ni skickar in dem. Publikationsbyrån tillhandahåller en läsare/parser online för testning av XML-meddelandena. Om ni planerar att skicka meddelanden på uppdrag av upphandlande myndigheter är det mycket viktigt att meddelandena inte skickas av både myndigheterna och sSendern för TED. Detta för att undvika dubbletter.

Förfaranden och registrering

Börja med att läsa de dokument där allmänna och administrativa förfaranden beskrivs. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska på TED eSenders Workspace. Där finns även de tekniska dokumenten, inklusive de senaste XML-schemana och registreringsformuläret för eSender. Kontakta TED eSenders support på simap@publications.europa.eu om ni har fler frågor.