Utvecklarnas hörna för eSenders och återanvändare

Publikationsbyrån har flera programmeringsgränssnitt (API:er) som gäller för TED och offentlig upphandling i EU.

Med de här API:erna kan du

ikon för glödlampa Publikationsbyrån kan tyvärr inte erbjuda kurser om hur man använder API:erna, men via länkarna ovan kan du som är utvecklare eller teknikansvarig hitta dokumentation.

 

Allmän information

Registreringskraven och autentiseringsmekanismerna varierar beroende på API. Det krävs registrering för alla API:er utom för API:t för TED-webbplatsen.

För alla API:er utom listan med EU-institutionernas upphandlingar har publikationsbyrån en strukturerad beskrivning som bygger på OpenAPI specification (också kallad ”swagger”).

När ett meddelandes xml-innehåll ingår i en Json-nyttolast kodas den i Base64 och hanteras som en sträng. På så sätt undviker man alla problem med tecken som har en specifik innebörd i Json (t.ex. citat- och kommatecken).

 
Versionshantering

När en ändring som inte är bakåtkompatibel införs skapas en ny version. Den nya versionen framgår av URL:en, t.ex. ”/v2/...”.

Följande ändringar är bakåtkompatibla:

  • Tillägg av nya API-åtgärder.
  • Tillägg av nya frivilliga inputparametrar (i Json eller i frågesträngen) till befintliga API-metoder.
  • Tillägg av nya Json-egenskaper till befintliga API-svar.
  • Ändring av ordningsföljden för egenskaper i befintliga API-svar.
 
Rekommendationer för klientimplementering

Med tanke på den kompatibilitetspolicy som beskrivs ovan är det viktigt att tänka på att eventuella oväntade fält i svaren ignoreras när man inför en klient. Lita inte på fältens ordning i Json.

I alla http-anrop till våra API:er måste ”User-Agent” vara ifyllt under Header. Specificera värdet för den här rubriken så noggrant som möjligt för att hjälpa oss att utreda potentiella problem.

 

Skicka meddelanden för publicering

Publikationsbyrån ger offentliga och privata organ – TED:s så kallade ”eSenders” – möjlighet att skicka meddelanden för publicering i TED via sina egna mjukvarusystem. Läs mer på sidan om hur man blir en eSender för TED.

 

Se meddelanden i olika format

Utifrån innehållet i ett meddelande i xml kan du få meddelandet i html- eller pdf-format och på ett visst språk. Tillträdet är anonymt.

Det finns två olika API:er:

 

Sök och hämta data som publicerats på TED-webbplatsen

Sedan den 14 november 2022 använder meddelandena på TED-webbplatsen både TED-schemaformulären och eForms.

Om du vidareutnyttjar TED-meddelanden måste du anpassa dina system så att de kan hantera eForms-meddelanden.

 
Sök och hämta publicerade meddelanden – TED-webbplatsens API

Det går att få tillträde till TED-webbplatsens API anonymt så att du kan använda webbplatsens sökmotor för att hitta specifika meddelanden. Använd expertsökningen för att söka efter och filtrera träffarna efter olika kriterier. Med förordningen om eForms har ett nytt TED-schema införts och därför har vissa sökkriterier anpassats. I sök-API:t finns en ”search-controller-v3” så att det går att söka efter både TED-schemaformulär och eForms-meddelanden. Läs mer i TED-webbplatsens API-dokumentation

Dessutom har följande sökkriterier för att hitta meddelanden anpassats: typ av köpare, tilldelningskriterier, rättslig grund, huvudsaklig verksamhet, typ av kontrakt, typ av förfarande, meddelandetyp och dokumenttyp, juridisk person, land, plats för utförande och språk som ansökningar om att delta och anbud kan skrivas på.

Vi har gjort en detaljerad jämförelse mellan värdena för koderna som användes till och med den 2 november 2022 och de värden som används sedan den 2 november 2022. Läs mer på hjälpsidorna eller kontakta vår helpdesk.

Med TED-webbplatsens API kan du också söka efter information om antalet meddelanden för varje geografiskt område (Nuts-kod) och du kan få information efter plats för utförande (karta).

 
Hämta xml-paket

Om du är inloggad kan du hämta xml-meddelanden i större volymer från TED. Ett enda arkiv innehåller alla meddelanden per dag och månad.

Den här funktionen är också tillgänglig via TED:s FTP-server.

 
Publiceringsnumren kan nu bestå av åtta siffror

På TED-webbplatsen gick det bara att publicera högst 999 999 meddelanden per år (dvs. sex siffror, t.ex. 1-2022, 654321-2022).

För att det ska gå att publicera fler än en miljon meddelanden per år har vi utökat antalet siffror i publiceringsnumret till åtta siffror (t.ex. 1-2024, 87654321-2024).

Därför innehåller xml-paketen två sätt att numrera xml-filer:

  • för eForms-meddelandena har filerna åtta siffror (t.ex. 00654321_2022.xml)
  • för meddelandena enligt TED-schemat har filerna sex siffror (t.ex. 123456_2022.xml).

Publiceringsnumret har åtta siffror för eForms-meddelandena och sex siffror för TED-schemameddelandena.

 
Csv-filer

En delmängd med data från de meddelanden som publiceras på TED-webbplatsen finns också som csv (”kommaseparerade värden”) i form av datamängder på data.europa.eu.

 

Hitta och hämta upphandlingar från EU-institutionerna

Du kan få en lista med EU-institutionernas upphandlingar i den form de publicerades på webbplatsen eTendering.

Listan innehåller basinformation om varje upphandling och kan filtreras på

  • den upphandlande myndighetens namn
  • upphandlingens status
  • språk.

Läs mer i API-dokumentationen i pdf