För utvecklare

Publikationsbyrån har flera programmeringsgränssnitt (API:er) som gäller för TED och offentlig upphandling i EU.

Med de här API:erna kan du

enlightened Vi tillhandahåller bara de här API:erna och har ingen teknisk support för användarna.

Allmän information

Registreringskraven och autentiseringsmekanismerna för våra API:er varierar beroende på användning och målgrupp. Du kan läsa mer i beskrivningarna av de olika API:erna.

Våra API:er följer Rest-liknande principer och använder de vanliga http-svarskoderna. Datan i frågor och svar är i Json. För nästan alla API:er har vi en strukturerad beskrivning som bygger på OpenAPI specification version 2.0 (också kallad ”Swagger”).

När ett meddelandes xml-innehåll ingår i en Json-nyttolast kodas den i Base64 och hanteras som en sträng. På så sätt undviker man alla problem med tecken som har en specifik innebörd i Json (t.ex. citat-och kommatecken.)

Versionshantering

Vi skapar en ny version om vi gör en ändring som inte är kompatibel bakåt. Den nya versionen framgår av URL:en, t.ex. ”/v2/...”.

Följande ändringar anses vara kompatibla bakåt:

 • Tillägg av nya API-åtgärder.
 • Tillägg av nya frivilliga inputparametrar (i Json eller i frågesträngen) till befintliga API-metoder.
 • Tillägg av nya Json-egenskaper till befintliga API-svar.
 • Ändring av ordningsföljden för egenskaper i befintliga API-svar.

Du kan läsa om de senaste ändringarna av våra API:er under rubriken Nyheter nedan.

Rekommendationer för klientimplementering

Med tanke på den kompatibilitetspolicy som beskrivs ovan är det viktigt att tänka på att eventuella oväntade fält i svaren ignoreras när man inför en klient. Lita inte på fältens ordning i Json.

Alla http-förfrågningar till våra API:er måste innehålla rubriken ”användaragent”. Specificera värdet för den här rubriken så noggrant som möjligt för att hjälpa oss att utreda potentiella problem.

Hämta publicerade data

Du kan använda de åtgärder som beskrivs här utan registrering eller autentisering.

Söka och hämta meddelanden

Du kan använda ett antal olika kriterier för att söka efter upphandlingsmeddelanden som publiceras på TED-webbplatsen, och hämta specifik information för meddelanden som motsvarar dina kriterier. Sökfrågan är samma som används för expertsökningen.

Du kan också få antalet meddelanden för varje geografiskt område (NUTS-koder) med hjälp av en specifik åtgärd. TED-webbplatsen använder den här informationen för att skapa en karta över ”leveransplatser”.

Läs mer i API-dokumentationen.

Du kan också hämta xml-meddelanden i större volymer från TED. Ett enda arkiv innehåller alla meddelanden per dag och månad.

De xml-scheman som används för meddelanden och tillhörande dokumentation finns på webbplatsen för EU-vokabulärer.

En delmängd med uppgifter från de meddelanden som publiceras på TED-webbplatsen finns också som csv (”kommaseparerade värden”) i form av datamängder på EU:s portal för öppna data.

Se meddelanden i olika format

Utifrån innehållet i ett meddelande i xml kan du få meddelandet i html- eller pdf-format och på ett visst språk.

Läs mer i API-dokumentationen.

Publicerade upphandlingar från EU-institutionerna

Du kan få en lista med EU-institutionernas upphandlingar i den form de publicerats på webbplatsen eTendering.

Listan innehåller basinformation om varje upphandling och kan filtreras på

 • den upphandlande myndighetens namn
 • upphandlingens status
 • språk.

Läs mer i API-dokumentationen i pdf.

Skicka meddelanden för publicering

Vi har åtgärder som gör det möjligt för offentliga och privata organ – TED:s så kallade ”eSenders” – att skicka meddelanden för publicering på TED via sina egna mjukvarusystem. Läs mer på vår sida om hur man blir en eSender för TED.

Det är bara en eSender och den som har ansökt om att få bli en eSender som har tillgång till de här åtgärderna. Autentiseringen görs via ”basschemat” med säker anslutning via https.

Läs mer om åtgärder för eSender för att skicka meddelanden för publicering på TED-webbplatsen i dokumentationen om eSentools produktions-API.

Vi kan också tillhandahålla samma åtgärder i två andra slutpunkter för att stödja processen för dem som ansöker om att bli eSender:

 • För att simulera publiceringar av meddelanden på TED kan man använda eSentools simulerings-API med tillhörande API-dokumentation
 • För att bli behörig att publicera meddelanden på TED kan man använda eSentools behörighets-API med tillhörande API-dokumentation

Integrering i upphandlingsprocessen

Vi har olika åtgärder för att integrera våra applikationer i den bredare upphandlingsprocessen, t.ex. för att

 • skapa eller uppdatera utkast till meddelanden i eNotices
 • få information om ett meddelande under publiceringen
 • avgöra antalet ord eller tecken i ett meddelande.

Just nu är det bara EU-institutionerna som har tillgång till de här åtgärderna. Det finns olika autentiseringsmekanismer.

Läs mer i API-dokumentationen.

Nyheter

15/9/2019: Ny version av API:n för sökning på TED-webbplatsen

En ny version av API:n för sökning på TED finns nu på ”https://ted.europa.eu/api/v2.0”. Vi var tvungna att införa några ändringar som inte var kompatibla bakåt och därför behövdes en ny version.

Ändringar

 • Åtgärder under ”/api/latest” har tagits bort.
 • API-nyckeln behövs inte längre.
 • ”ND”- och ”OJ”-fälten i träfflistan anges nu som en sträng (istället för heltal), vilket återspeglar deras faktiska innehåll.

Förbättringar

 • Nya åtgärder för att hämta antalet meddelanden för varje geografiskt område (NUTS-koder).
 • Olika förbättringar i OpenAPI-dokumentationen.