För utvecklare

På den här sidan visas TED:s programmeringsgränssnitt (API) som publikationsbyrån tillhandahåller. Dokumentationen är tillgänglig via Swaggers användargränssnitt eller som pdf.

Tänk på att publikationsbyrån ger tillgång till TED:s API:n men att vi inte ger ytterligare teknisk support om deras användning.

 

Användare

Beskrivning

Förhandskrav

Protokoll

TED:s API för alla användare

TED Notice Viewer API – för användare som vill skapa ett meddelande som pdf eller html.

Med den här API:n kan man göra många skrivskyddade operationer i TED:s meddelandvisningsprogram.

Inget tillstånd krävs

REST 

TED Website API – för användare som vill ha meddelandedata.

Med den här API:n kan man göra många skrivskyddade operationer med datan i TED.
 

Det är frivilligt att använda API KEY med den nya versionen

REST

TED API för eSenders

eSentool API – Production – eSenders kan göra olika operationer när de skickar meddelanden för publicering på TED.

Id som eSender

REST

TED API:n för dem som vill bli eSender

eSentool API – Production – de som vill bli eSenders kan göra olika operationer för att bli behöriga och därefter skicka meddelanden för publicering på TED.

Id som eSender

REST

eSentool API – Simulation – de som vill bli eSender kan göra olika operationer för att öva på att publicera meddelanden på TED.

Id som eSender

REST

TED API:n för EU-institutionerna

eTendering CfT List Service – enkel tjänst på webbplatsen eTendering med grundläggande information om publicerade upphandlingar. Syftet med tjänsten är att de upphandlande myndigheterna ska kunna informera om sina upphandlingar på de egna webbplatserna.

Officiellt konto från en EU-institution

HTTP/GET

TED API for EU Institutions – särskilt API för GD Grow och Gemensamma forskningscentrumet.

Särskilda inloggningsuppgifter

REST