Kodade data för meddelandesökning på TED

Senaste uppdatering: 21/12/2018

Följande kodade data följer med TED:s meddelanden för att underlätta sökningar. Källan till uppgifterna är visserligen meddelandena i sig, men vissa uppgifter kommer från en lista med fördefinierade koder. Listan hittar du här nedanför. För listor med fördefinierade koder finns en xml för att visa de olika mappningar som används av system och program. Filerna tillhandahålls som kompletterande information.

Fältets titel

Beskrivning

Använd lista med koder

Kod i kodad data och för expertsökningen

Titel i sökmasken

Titel i

expertsökning

Titel

Namn på upphandlingsförfarandet

 

TI

   

Dokumentnummer

Dokumentnummer i TED

 

ND

Dokumentnummer

Dokumentnummer

Publiceringsdatum

Dag för publicering i TED

 

PD

Publiceringsdatum

Publiceringsdatum

EUT S

Numret på tillägget till EUT där meddelandet har publicerats

 

EUT

Nummer på utgåvan

Nummer på utgåvan

Ort

Den upphandlande myndighetens eller enhetens ort

 

TW

Ort

 

Namn på myndigheten

Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn

 

AU

Namn på myndigheten

 Namn på myndigheten

Rubrik

Meddelandets sidrubrik

 

HD

   

Land

Landet där den upphandlande myndigheten eller enheten finns

countries.xml

CY

Land

Land

Typ av myndighet

Typ av myndighet eller enhet som gör upphandlingen, t.ex. statligt verk

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Typ av myndighet

 Typ av myndighet

EU-institutioner

Namnet på den upphandlande EU-institutionen

 

HA

EU-institutioner

 EU-institutioner

Dokumentdatum

Dagen då meddelandet skickades till publikationsbyrån

 

DS

Dokumentdatum

Dokumentdatum

Deadline

Sista dag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

 

DT

Deadline

Deadline

Kontrakt

Typ av upphandlingsförfarande, t.ex. byggentreprenader, varor eller tjänster

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Kontrakt

Typ av kontrakt

Förfarande

Det upphandlingsförfarande som styr villkoren och deadline för upphandlingen

PR_PROCEDURE.xml

PR

Förfarande

Typ av förfarande

Dokument

Typ av upphandlingshandlingar

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Typ av dokument

 Typ av dokument

Förordning

Vilken upphandlingsmarknad som omfattas

RP_REGULATION.xml

RP

Förordning

Marknadsreglering

Typ av anbud

Definition av hur delarna kan kombineras när man lämnar in ett anbud till en upphandling.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Typ av anbud

Tilldelningskriterier

The award criteria to be used to award a contract

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Tilldelningskriterier

CPV-kod

Gemensam terminologi för offentlig upphandling

CPV_2008.xml

PC

CPV-kod

CPV-kod

Ursprunglig CPV-kod

Gemensam terminologi för offentlig upphandling

CPV_2008.xml

OC

CPV-kod

CPV-kod

Nuts-kod

Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter

 

RC

Nuts-kod

Nuts-kod

Webbadress

Webbadressen till den upphandlande myndigheten eller enheten

 

IA

   

Rättslig grund

Upphandlingsförfarandets rättsliga grund

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Rättslig grund

Rättslig grund

Huvudsaklig verksamhet

Den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Huvudsaklig verksamhet

 Huvudsakliga verksamheter