Tenders Electronic Daily, för publicering av meddelanden om offentlig upphandling från länder inom och utanför EU

Information för och om eSenders för Ted

Webbaserad applikation som används för att skapa och publicera meddelanden om offentlig upphandling

Upphandlingsdokument för anbudsinfordringar inom EU
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
EU:s solidaritet med Ukraina