Standardformulär för offentlig upphandling

Publicering i EUT S

För att hjälpa dig att publicera upphandlingsdata i EUT har EU-kommissionen tagit fram standardformulär som följer de EU-rättsakter som gäller för att publicera data:

  • TED-schemaformulären som fastställs i förordning (EU) 2015/1986
  • eForms som fastställs i förordning (EU) 2019/1780.

Förordningen om eForms gäller sedan den 14 november 2022, men fram till den 24 oktober 2023 är det frivilligt för upphandlare att använda eForms. Under övergångsperioden godtar publikationsbyrån både meddelanden enligt det nuvarande TED-schemat och nya eForms-meddelanden, och båda typerna av meddelanden visas i TED-portalen.

Från den 25 oktober 2023 blir det obligatoriskt att använda eForms. Då kommer publikationsbyrån inte längre att godta meddelanden enligt TED-schemat. I TED-portalen kommer man dock att fortsätta att visa de meddelanden enligt TED-schemat som skickats in fram till den 24 oktober 2023.

Pdf-formulär

Tänk på att standardformulär enligt TED-schemat nedan bara är för referens.

#

Rättslig grund

Formulär 

1

2014/24/EU

Förhandsmeddelande 

2

2014/24/EU

Meddelande om upphandling 

3

2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt 

4

2014/25/EU

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna  

5

2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna 

6

2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna 

7

2014/25/EU

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna 

8

2014/24/EU

Meddelande om upphandlarprofil 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Meddelande om projekttävling  

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultat av projekttävling  

2014/25/EU

14

-

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter  

15

2014/23/EU

Meddelande om frivillig förhandsinsyn 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Förhandsmeddelande för kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

17

2009/81/EC

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

18

2009/81/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet 

     
19 2009/81/EC Meddelande om underentreprenad   
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ändringsmeddelande   
21 2014/24/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt  
22 2014/25/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – försörjningssektorerna   

23

2014/23/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner 

24

2014/23/EU

Koncessionsmeddelande 

25

2014/23/EU

Meddelande om koncessionstilldelning 

T1

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt  

T2

Förordning 1370/2007 – Kollektivtrafik på järnväg och väg

Informationsmeddelande om tilldelning av offentligt tjänstekontrakt