Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tenders Electronic Daily, för publicering av meddelanden om offentlig upphandling från länder inom och utanför EU

Information för och om eSenders för Ted

Webbaserad applikation som används för att skapa och publicera meddelanden om offentlig upphandling

Upphandlingsdokument för anbudsinfordringar inom EU
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses