Údaje pre tvorbu štatistiky

Urad za publikacije Evropske unije pripravlja statistične podatke o objavah obvestil o javnih naročilih v zbirki TED. Podatki so razvrščeni po različnih parametrih, denimo izvirnem jeziku obvestila, državi, ki objavi naročilo, obliki datoteke in načinu obveščanja.

 
 1. Število objavljenih obvestil po izvirnem jeziku

  mesečni statistični podatki po jeziku 2020

  mesečni statistični podatki po jeziku 2019

  mesečni statistični podatki po jeziku 2018

  mesečni statistični podatki po jeziku 2017
   
 2. Število objav po državi, instituciji EU, obliki datoteke (XML/Pdf) in načinu obveščanja (z e-pošto prek aplikacij eNotices in eSenders ali spletnimi storitvami):

  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2020

  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2019

  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2018

  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2017