Údaje pre tvorbu štatistiky

Urad za publikacije Evropske unije pripravlja statistične podatke o objavah obvestil o javnih naročilih v zbirki TED. Podatki so razvrščeni po različnih parametrih, denimo izvirnem jeziku obvestila, državi, ki objavi naročilo, obliki datoteke in načinu obveščanja. 

 1.  Število objavljenih obvestil po izvirnem jeziku
  mesečni statistični podatki po jeziku 2018
  mesečni statistični podatki po jeziku 2017

   
 2.  Število objav po državi, instituciji EU, obliki datoteke (XML/Pdf) in načinu obveščanja (z e-pošto prek aplikacij eNotices in eSenders ali spletnimi storitvami):
  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2018
  statistični podatki po obliki in načinu obveščanja 2017