Standardni obrazci za javna naročila

Objava v UL S

Za lažjo uradno objavo informacij o javnih naročilih iz EU je Evropska komisija v skladu z različnimi pravnimi podlagami EU pripravila standardne obrazce za objavo javnih naročil.

Urad za publikacije EU skrbi za uradno objavo obvestil o javnih naročilih v UL S na portalu TED
Za objavo na portalu TED lahko javni naročniki v EU obvestila o javnih naročilih pošljejo prek aplikacij eNotices ali eSender.

EU Vocabularies, ki omogoča dostop do besednjakov, s katerimi upravljajo institucije in organi EU. Na spletišču so kontrolirani besednjaki, sheme, ontologije, podatkovni modeli itd.

Obrazci v obliki PDF

V vednost navajamo vse standardne obrazce. Za vsak obrazec je na voljo tudi pravna podlaga.
Če želite popraviti že objavljeno obvestilo, morate uporabiti Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah (Navodila za uporabo standardnega obrazca 14 „Popravek“).

#

Pravna podlaga

Obrazci

1

2014/24/EU

Predhodno informativno obvestilo 

2

2014/24/EU

Obvestilo o narocilu 

3

2014/24/EU

Obvestilo o oddaji narocila 

4

2014/25/EU

Periodicno informativno obvestilo – gospodarske javne službe

5

2014/25/EU

Obvestilo o narocilu – gospodarske javne službe 

6

2014/25/EU

Obvestilo o oddaji narocila – gospodarske javne službe

7

2014/25/EU

Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe

8

2014/24/EU

Obvestilo o profilu kupca

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Obvestilo o natecaju 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultati natecaja

2014/25/EU

14

-

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah 

15

2014/23/EU

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predhodno informativno obvestilo za narocila na podrocju obrambe in varnosti

17

2009/81/EC

Obvestilo o narocilu na podrocju obrambe in varnosti 

18

2009/81/EC

Obvestilo o oddaji narocila na podrocju obrambe in varnosti 

     
19 2009/81/EC Obvestilo o podizvajanju 
20

2014/23/EU

2014/24/EU

2014/25/EU

Obvestilo o spremembi 
21 2014/24/EU Socialne in druge posebne storitve – javna narocila 
22 2014/25/EU Socialne in druge posebne storitve – gospodarske javne službe 

23

2014/23/EU

Socialne in druge posebne storitve – koncesije 

24

2014/23/EU

Obvestilo o koncesiji 

25

2014/23/EU

Obvestilo o podelitvi koncesije 

T1

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Predhodno informativno obvestilo za pogodbo o izvajanju javne službe  

T2

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Informativno obvestilo za sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe