Pošiljanje elektronskih obvestil

Obvestila se objavijo prek spletišča TED v seriji S Uradnega lista v petih dneh od prejema v Uradu za publikacije.

Obvestila, ki jih pošljejo institucije EU, se v celoti prevedejo v vse uradne jezike EU, zato se objavijo v 7 ali 12 dneh glede na njihovo dolžino v skladu s členom 103(1) finančne uredbe.
 

Izpolnjevanje spletnih obrazcev ali pošiljanje datotek XML

Obvestila o javnih naročilih za objavo v strukturirani elektronski obliki je mogoče poslati na tri načine:

 

To možnost priporočamo naročnikom, ki letno pošljejo le nekaj obvestil.  

 

Med pošiljatelji eSenders so uradni listi držav članic, naročniki, ki pošiljajo veliko elektronskih obvestil, javni ali zasebni organi, ki delujejo v imenu „naročnikov“, in razvijalci programske opreme za e-javno naročanje