Zakonodaja in uporabne povezave

EU: politika o javnih naročilih
europa.eu/pol/singl/index_sl.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Enotni evropski trg: Javna naročila
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: interoperabilno zagotavljanje vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom.
ec.europa.eu/idabc

Portal SME: dostop do informacij evropskim malim in srednjem velikim podjetjem
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: sistem za reševanje težav na notranjem trgu
ec.europa.eu/solvit/site/index_sl.htm

Tvoja Evropa - poslovanje: za izvajanje poslovanja podjetij v drugih državah.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

e-CERTIS: dokumenti / certifikati za mednarodna javna naročila
e-CERTIS zagotavlja podrobne informacije o certifikatih in dokumentih, ki so pogosto zahtevani v postopkih javnih naročil v različnih državah EU. Namenjen je nacionalnim strokovnjakom. Gospodarskim subjektom pomaga pri pripravi ponudb opredeliti dokazne dokumente, ki izpolnjujejo zahteve glede dokazil v tujem javnem razpisu. Naročnikom pa pomaga pri prejemu ponudb opredeliti in prepoznati obrazce, ki so jih predložili tuji ponudniki, in primerjati vsebino obrazcev partnerskih držav z lokalnimi ustrezniki.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_sl.htm

CEN: Evropski odbor za standardizacijo, ki s prostovoljnimi tehničnimi standardi, ki spodbujajo prosto trgovino, varnost delavcev in potrošnikov, interoperabilnost omrežij, zaščito okolja, izkoriščanje raziskovalnih in razvojnih programov ter javna naročila, prispeva k ciljem Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30