Kotiček za razvijalce

Urad za publikacije zagotavlja več spletnih vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API) v zvezi s portalom TED in evropskim javnimi naročili.

Vmesniki omogočajo:

enlightened  Upoštevajte, da Urad za publikacije sicer zagotavlja dostop do teh spletnih vmesnikov, vendar ne zagotavlja tehnične podpore za njihovo uporabo.

Splošne informacije

Zahteve za registracijo in mehanizmi avtentikacije za spletne vmesnike se razlikujejo glede na uporabo in ciljno skupino. Več informacij je na voljo v razdelku z opisom posameznih vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

Naši spletni vmesniki temeljijo na protokolu REST in uporabljajo standardne kode odziva HTTP. Podatki v zahtevah in odzivih so v obliki JSON. Za skoraj vse vmesnike API navajamo strukturiran opis z uporabo različice 2.0 specifikacije OpenAPI (t. i. swagger).

Če je obvestilo v obliki XML vključeno v koristno vsebino JSON, je kodirano s standardom Base64 in se obravnava kot niz. S tem se preprečijo težave z znaki, ki imajo v JSON poseben pomen (navedki, vejice itd.).

Različice

Kadar vnesemo spremembe, ki niso združljive z obstoječim stanjem, ustvarimo novo različico. Različica se pojavi v vsakem naslovu URL, denimo „/v2/...“.

Naslednje spremembe so združljive z obstoječim stanjem:

 • dodajanje novih postopkov API
 • dodajanje novih izbirnih vhodnih parametrov (v JSON ali v iskalnem nizu) obstoječim metodam API
 • dodajanje novih lastnosti JSON obstoječim odzivom API
 • sprememba vrstnega reda lastnosti v obstoječih odzivih API

V razdelku Zadnje novice je opis vseh zadnjih sprememb glede vmesnikov API.

Priporočila v zvezi z izvedbo odjemalcev

Glede na zgoraj navedeno politiko združljivosti, bodite pozorni, da pri izvedbi odjemalca ne upoštevate morebitna nepričakovana polja v odzivih. Ne zanašajte se na vrstni red polj v JSON.

Vsaka zahteva HTTP za vmesnike API mora vsebovati zavihek Uporabniški agent. Prosimo, da čim natančneje opredelite vrednost tega zavihka, kar nam bo pomagalo razjasniti morebitna vprašanja.

Iskanje objavljenih podatkov

V nadaljevanju opisane postopke lahko uporabljate brez registracije ali avtentikacije.

Iskanje obvestil

Pri iskanju obvestil o javnih naročilih, objavljenih na portalu TED, lahko uporabite več različnih iskalnih kriterijev ter pridobite specifične informacije za obvestila, ki ustrezajo vašim merilom. Za iskanje se uporablja zahtevno iskanje.

S posebnim postopkom lahko tudi poiščete obvestila za posamezno geografsko območje (koda NUTS). Portal TED uporablja te informacije za pripravo možnosti Kraj izvedbe naročila (zemljevid).

Več podrobnosti je na voljo v dokumentaciji za vmesnike API.

S portala TED lahko tudi skupinsko prenesete datoteke XML. Posamezni arhiv vsebuje vsa obvestila za vsak dan in mesec.

Sheme XML, ki se uporabljajo za obvestila in ustrezne dokumente, so na voljo na spletišču EU Vocabularies.

Podsklop podatkov iz obvestil, objavljenih na spletišču TED, je na voljo tudi v obliki CSV (vrednosti, ločene z vejico) kot nabor podatkov na portalu odprtih podatkov EU.

Prikaz obvestil v različnih oblikah

Na podlagi vsebine obvestila v obliki XML lahko prejmete obvestilo v obliki HTML ali PDF v posameznem jeziku.

Več podrobnosti je na voljo v dokumentaciji za vmesnike API.

Javni razpisi institucij EU

Poiščete lahko seznam javnih razpisov institucij EU, kot so objavljena na spletišču eTendering.

Seznam z osnovnimi informacijami o posameznem razpisu je mogoče omejiti po:

 • imenu naročnika
 • statusu razpisa
 • jeziku

Več podrobnosti je na voljo v dokumentaciji za vmesnike API v obliki PDF.

Pošiljanje obvestil za objavo

Javni ali zasebni organi lahko uporabljajo sistem eSenders, ki jim omogoča, da z lastno programsko opremo objavijo obvestila na portalu TED. Več o tem, kako postati uporabnik eSender.

Dostop do teh storitev je omejen na sistem eSenders in uporabnike, ki zaprosijo za dostop do sistema eSenders. Avtentikacija se opravi prek „osnovne“ sheme, zaščitene s protokolom HTTPS.

Več informacij o storitvah v sistemu eSenders za objavo obvestil na portalu TED je na voljo v dokumentaciji eSentool Production API.

Poleg tega zagotavljamo enake storitve za dve drugi končni točki v podporo uporabnikom eSender:

Vključitev v postopek javnega naročanja

Zagotavljamo različne storitve, ki omogočajo vključitev naših aplikacij v širši postopek javnega naročanja, tudi:

 • pripravo ali posodobitev osnutka obvestila v aplikaciji eNotices
 • pridobitev informacij o posameznem obvestilu med objavo
 • opredelitev števila besed in znakov v obvestilu

Te storitve so zaenkrat na voljo samo institucijam EU. Na voljo so tudi različni mehanizmi avtentikacije.

Več podrobnosti je na voljo v dokumentaciji za vmesnike API.

Zadnje novice

15/9/2019: Nova različica spletnega vmesnika za aplikacijsko programiranje za iskanje na portalu TED

Na voljo je nova različica spletnega vmesnika za iskanje na portalu TED, in sicer s predpono URL https://ted.europa.eu/api/v2.0. Z novo različico smo uvedli nekatere spremembe, ki niso bile združljive z obstoječim stanjem.

Spremembe

 • Odstranili smo storitve pod /api/najnovejše.
 • Ključ vmesnika API ni več potreben.
 • Polja „ND“ in „UL“ v zadetkih iskanja so zdaj označena kot niz (namesto celega števila), kar odraža njihovo dejansko vsebino.

Izboljšave

 • Na voljo je nova storitev, ki omogoča prikaz števila obvestil za posamezno geografsko območje (koda NUTS).
 • Različne izboljšave v dokumentaciji OpenAPI.