Tenders Electronic Daily, objava obvestil o javnih naročilih iz EU in izven

Informacije za in o TED eSenders

Spletna aplikacija za pripravo in objavo obvestil o javnih naročilih

Razpisna dokumentacija za javne razpise EU
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
Solidarnost EU z Ukrajino