Priprava statističnih podatkov

Tieto štatistiky vypracúva Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Ich účelom je poskytovať informácie o oznámeniach uverejnených v databáze TED. Údaje sú zoskupené podľa rôznych parametrov, ako sú napr.: pôvodný jazyk oznámení, krajina pôvodu, formát súboru a spôsob doručenia

 1.  Počet uverejnených oznámení podľa pôvodného jazyka
  Mesačné štatistiky za rok 2018 podľa jazyka
  Mesačné štatistiky za rok 2017 podľa jazyka

   
 2.  Počet uverejnených oznámení podľa krajiny, inštitúcie EÚ, formátu súboru (XML/pdf) a spôsobu doručenia (eNotices/eSenders, e-mail alebo webové služby):
  Štatistiky za rok 2018 podľa formátu a spôsobu doručenia
  Štatistiky za rok 2017 podľa formátu a spôsobu doručenia