Štandardné formuláre pre verejné obstarávanie

Uverejňovanie v Ú. v. EÚ vsérii S

Na uľahčenie úradného uverejňovania údajov o verejnom obstarávaní v EÚ vytvorila Európska komisia štandardné formuláre na uverejňovanie verejného obstarávania podľa rôznych právnych základov EÚ.

Úrad pre vydávanie publikácií EÚ je zodpovedný za úradné uverejňovanie oznámení EÚ o verejnom obstarávaní v Ú. v. EÚ sérii S prostredníctvom platformy TED

TED, môžu údaje o verejnom obstarávaní (oznámenia) zasielať prostredníctvom aplikácie eNotices alebozvoleného používateľa služby eSender

Akceptujú sa len elektronické súbory voficiálnom formáte XML platformy TED. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle venovanom slovníkom EÚ, ktoré poskytuje prístup kslovníkom spravovaným inštitúciami aorgánmi EÚ. Obsahuje kontrolované slovníky, schémy, ontológie, dátové modely atď.

Formuláre vo formáte PDF

Ako referenciu tu uvádzame všetky štandardné formuláre.
Pri každom formulári je uvedený aj jeho právny základ.
Na zmeny už uverejnených ohlásení by sa mal použiť osobitný formulár „Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách“ (pokyny na použitie štandardného formulára 14 „Korigendum“).

#

Právny základ

Formuláre

1

2014/24/EU

Predbežné oznámenie 

2

2014/24/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

3

2014/24/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

4

2014/25/EU

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia 

5

2014/25/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia 

6

2014/25/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia 

7

2014/25/EU

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia 

8

2014/24/EU

Oznámenie o profile kupujúceho 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Oznámenie o sútaži návrhov 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Výsledky sútaže návrhov 

2014/25/EU

14

-

Oznámenie o zmenách alebo dodatocných informáciách 

15

2014/23/EU

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti 

17

2009/81/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

18

2009/81/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

     
19 2009/81/EC Oznámenie o subdodávke
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Oznámenie o úprave 
21 2014/24/EU Sociálne a iné špecifické služby – verejné zákazky 
22 2014/25/EU Sociálne a iné špecifické služby – vybrané odvetvia 

23

2014/23/EU

Sociálne a iné špecifické služby – koncesie 

24

2014/23/EU

Oznámenie o koncesii 

25

2014/23/EU

Oznámenie o pridelení koncesie

T1

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme 

T2

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Oznámenie o zadaní zmlúv o službách vo verejnom záujme