Štandardné formuláre pre verejné obstarávanie

Uverejňovanie v Ú. v. EÚ v sérii S

Na pomoc pri uverejňovaní údajov o verejnom obstarávaní EÚ v Úradnom vestníku Európskej únie Európska komisia vytvorila štandardné formuláre, ktoré sú v súlade s príslušnými platnými právnymi základmi EÚ na uverejňovanie týchto údajov, konkrétne:

  • formuláre schém TED stanovené v nariadení (EÚ) 2015/1986,
  • elektronické formuláre stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1780.

Nariadenie o elektronických formulároch je v účinností od 14. novembra 2022. Od uvedeného dátumu do 24. októbra 2023 nie je používanie elektronických formulárov kupujúcimi povinné. Počas tohto prechodného obdobia prijíma Úrad pre publikácie súčasné oznámenia v rámci schémy TED, ako aj oznámenia vo forme nových elektronických formulárov, pričom oba typy oznámení sú dostupné na portáli TED.

Používanie elektronických formulárov sa stáva povinným 25. októbra 2023. Od uvedeného dátumu už nebude Úrad pre publikácie prijímať oznámenia schém TED, hoci na portáli TED sa budú naďalej zobrazovať oznámenia schém TED predložené do 24. októbra 2023.

Formuláre vo formáte PDF

Upozorňujeme, že štandardné formuláre schém TED sú nižšie uvedené len pre referenciu.

#

Právny základ

Formuláre

1

2014/24/EU

Predbežné oznámenie 

2

2014/24/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 

3

2014/24/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 

4

2014/25/EU

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia 

5

2014/25/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia 

6

2014/25/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia 

7

2014/25/EU

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia 

8

2014/24/EU

Oznámenie o profile kupujúceho 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Oznámenie o sútaži návrhov 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Výsledky sútaže návrhov 

2014/25/EU

14

-

Oznámenie o zmenách alebo dodatocných informáciách 

15

2014/23/EU

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti 

17

2009/81/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

18

2009/81/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

     
19 2009/81/EC Oznámenie o subdodávke
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Oznámenie o úprave 
21 2014/24/EU Sociálne a iné špecifické služby – verejné zákazky 
22 2014/25/EU Sociálne a iné špecifické služby – vybrané odvetvia 

23

2014/23/EU

Sociálne a iné špecifické služby – koncesie 

24

2014/23/EU

Oznámenie o koncesii 

25

2014/23/EU

Oznámenie o pridelení koncesie

T1

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme 

T2

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Oznámenie o zadaní zmlúv o službách vo verejnom záujme