Zasielanie elektronických oznámení

Oznámenia sa uverejňujú v Ú. v. EÚ sérii S prostredníctvom webového sídla TED do piatich dní od ich doručenia Úradu pre publikácie.

Oznámenia predložené inštitúciami EÚ sú v celom rozsahu preložené do všetkých úradných jazykov EÚ a uverejnené do 7 alebo 12 dní v závislosti od ich dĺžky, v súlade s článkom 103 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
 

Vyplniť online formuláre alebo zaslať súbory XML?

Existujú tri spôsoby, ako predložiť oznámenia o verejnom obstarávaní na uverejnenie v štruktúrovanom elektronickom formáte:

 

Tento spôsob sa odporúča pre verejných obstarávateľov, ktorí ročne uverejňujú len malý počet oznámení.  

 

K typickým eSenders patria vnútroštátne úradné vestníky, verejní obstarávatelia posielajúci veľké množstvo elektronických oznámení, verejné alebo súkromné orgány konajúce v mene „verejných obstarávateľov“, ako aj vývojári softvéru pre elektronické obstarávanie (eProcurement)