Zasielanie elektronických oznámení

Oznámenia sa uverejňujú v Ú. v. EÚ sérii S na webovom sídle TED do piatich dní od ich doručenia Úradu pre publikácie.

 

Vypĺňanie online formulárov alebo zasielanie súborov XML

Oznámenia o verejnom obstarávaní môžete predložiť na uverejnenie:

K typickým elektronickým odosieľateľom eSenders patria vnútroštátne úradné vestníky, verejní obstarávatelia posielajúci veľké množstvo elektronických oznámení, verejné alebo súkromné orgány konajúce v mene „verejných obstarávateľov“, ako aj vývojári softvéru pre elektronické obstarávanie (eProcurement).