Verejné obstarávanie, ktoré nie je v databáze TED

Asistenčná služba pre daňovú problematiku a verejné obstarávania v Japonsku (Japan Tax & Public Procurement Helpdesk – JTPP Helpdesk)
Asistenčná služba pre daňovú problematiku a verejné obstarávania v Japonsku (JTPP Helpdesk) je jednou zo služieb, ktoré ponúka Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom. Cieľom asistenčnej služby JTPP Helpdesk, ktorá pôsobí od roku 2015, je podporovať MSP z EÚ v ich aktivitách na japonskom trhu verejného obstarávania a oboznamovať podniky EÚ s príležitosťami v oblasti verejného obstarávania v Japonsku. JTPP Helpdesk ponúka ako jednu zo svojich služieb týždenný prehľad verejných obstarávaní japonskej vlády, ktorý je pre spoločnosti so sídlom v EÚ k dispozícii bezplatne.
https://www.eu-japan.eu/government-procurement 
Stránka, na ktorej sa možno prihlásiť na odber týždenného prehľadu verejných obstarávaní JTPP: https://www.eu-japan.eu/weekly-digest-public-sector-tenders

Prozorro+
Ukrajinská platforma verejného obstarávania

V reakcii na súčasnú situáciu na Ukrajine sa ukrajinské ministerstvo hospodárstva, štátny podnik Prozorro, štátna inštitúcia „Professional Procurements“ (Profesionálne verejné obstarávania) a súkromné trhy pôsobiace v sektore verejného obstarávania spojili na účely vytvorenia platformy Prozorro+. Táto platforma pomáha nájsť dodávateľov v oblasti najnaliehavejších humanitárnych potrieb Ukrajiny. Prozorro+ funguje ako elektronický katalóg podobný katalógom, ktoré sa používajú pri elektronickom obstarávaní. Spája orgány verejného obstarávania s dodávateľmi rôznych tovarov. Platforma neúčtuje žiadne poplatky. Na skúšobnej prevádzke platformy Prozorro+ sa už zúčastňuje 15 štátnych zákazníkov. Platforma čoskoro plánuje osloviť všetky ukrajinské orgány verejného obstarávania, aby sa zapojili do jej fungovania. Na tejto platforme môžu pôsobiť aj medzinárodné spoločnosti, finančné inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sú pripravené dodávať tovar a podporovať ľudí na Ukrajine.
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register