Legislatíva a užitočné stránky

EÚ: Politika pre verejné obstarávanie
europa.eu/pol/singl/index_sk.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Jednotný európsky trh: Verejné obstarávanie
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Dodávka so spoluprácou európskych služieb eVlády verejným správam, podnikaniam a občanom.
ec.europa.eu/idabc

Portál SME: prístup k informáciám pre Európske malé a stredne veľké podnikania
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Medzinárodný systém riešenia trhových problémov
ec.europa.eu/solvit/site/index_sk.htm

Tvoja Európa - Obchod: vykonať firemný obchod v druhej krajine.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_sk.htm

e-CERTIS: dokumenty/osvedčenia pre medzinárodné obstarávanie
e-CERTIS poskytuje podrobné informácie o osvedčeniach a dokumentoch bežne požadovaných pri verejnom obstarávaní v rôznych krajinách EÚ. Je zameraný na národných odborníkov. Pomáha ekonomickým subjektom počas prípravy ponuky identifikovať podkladové dokumenty slúžiace ako dôkaz, ktoré sa požadujú v zahraničných výzvach na súťaž. Pomáha rozhodujúcim orgánom počas prijímania ponúk identifikovať a rozpoznať formuláre predložené zahraničnými uchádzačmi a uviesť obsah formulárov z partnerských krajín do súvisu s miestnymi ekvivalentmi.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_sk.htm

CEN: Európsky výbor pre štandardizáciu, prispenie k cieľom Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru s dobrovoľnými technickými štandardami, ktoré podporia voľné obchodovanie, bezpečnosť pracovníkov a spotrebiteľov, interoperabilitu sietí, environmentálnu ochranu, preskúmanie výskumných a rozvojových programov, a verejné obstarávanie.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30