Ako sa stať užívateľom TED eSender

Stať sa používateľom TED eSender možno pomocou postupu, ktoré pozostávajú z prijatia projektu, testovania a XML súborov odoslaných na uverejnenie, ktoré musia spĺňať normy stanovené Úradom pre publikácie. Softvérovým vývojárom Úrad pre publikácie poskytuje XML schémy a kompletnú dokumentáciu na podporu vytvárania ich vlastných aplikácií.

Prehľad testovacích fáz

Na každú z testovacích fáz budete potrebovať približne jeden mesiac. O vašich skúšobných oznámeniach bude odoslaná správa s podrobnou analýzou. Pred odovzdaním všetkých XML súborov, by ste ich mali osvedčiť. Na testovanie XML oznámení Úrad pre publikácie poskytuje online prehliadač/analyzátor. Ak máte v pláne odosielať oznámenia v mene verejného obstarávateľa, je veľmi dôležité, aby tieto oznámenia súčasne neodosielal daný verejný obstarávateľ aj používateľ TED eSender. Toto je potrebné, aby sa predišlo duplikáciám.

Postupy a registrácia

Najprv si prečítajte dokumenty, v ktorých sa opisujú všeobecné a administratívne postupy. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine na TED eSenders Workspace. Nájdete tam aj technické dokumenty vrátane najnovších XML schém a registračného formulára pre používateľa eSender. S ďalšími požiadavkami sa obracajte na technickú podporu pre používateľov TED eSender na simap@publications.europa.eu.