Pre vývojárov

Na tejto stránke nájdete aplikačné programovacie rozhrania (APIs) webových stránok TED, ktoré ponúka Úrad pre publikácie. Dokumentácia sa sprístupní prostredníctvom užívateľského rozhrania Swagger alebo vo forme dokumentov PDF.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že Úrad pre publikácie umožňuje prístup k rozhraniam API TED, ale neposkytuje ďalšiu technickú podporu pri používaní týchto rozhraní API.

 

Používatelia

Opis

Vstupné požiadavky

Protokol,

Rozhrania API TED pre každého používateľa

TED Notice Viewer API je určený pre každého používateľa na podanie oznámenia vo formáte PDF alebo HTML.

Toto rozhranie API poskytuje viaceré operácie určené len na čítanie týkajúce sa prehliadača oznámení TED.

Nie je potrebné žiadne povolenie

REST 

TED Website API je určený pre každého používateľa, ktorý chce získať údaje o oznámení.

Toto rozhranie API poskytuje viaceré operácie určené len na čítanie týkajúce sa údajov na webových stránkach TED.
 

API KEY je v novej verzii voliteľný

REST

Rozhranie API TED pre eSenders

eSentool API – Production poskytuje používateľom eSenders viaceré operácie súvisiace so zasielaním oznámení na uverejnenie na webových stránkach TED.

eSender ID

REST

Rozhrania API TED pre uchádzačov o status eSender

eSentool API – Production poskytuje uchádzačom o status používateľa eSender viaceré operácie súvisiace so získaním oprávnenia a následne zasielaním oznámení na uverejnenie na webových stránkach TED.

eSender ID

REST

eSentool API – Simulation poskytuje uchádzačom o status používateľa eSender na simuláciu uverejňovania oznámení na webových stránkach TED.

eSender ID

REST

Rozhrania API TED pre inštitúcie EÚ

eTendering CfT List Service – jednoduchá služba na portáli eTendering, ktorá poskytuje základné informácie o uverejnených výzvach na predkladanie ponúk. Cieľom tejto služby je umožniť verejným obstarávateľom, aby na svojich webových stránkach zobrazovali informácie o výzvach na predkladanie ponúk.

Oficiálny účet inštitúcie EÚ

HTTP/GET

TED API for EU Institutions rozhranie API určené pre GR GROW a JRC

Špecifické prihlasovacie údaje

REST