Kódované údaje na vyhľadávanie oznámení TED

Posledná aktualizácia 21/12/2018

V oznámeniach TED sa uvádzajú kódované údaje na pomoc pri vyhľadávaní. Aj keď zdrojom týchto údajov sú samotné oznámenia, niektoré pochádzajú z preddefinovaného zoznamu kódov. Zoznam kódovaných údajov sa uvádza ďalej. V prípade preddefinovaného zoznamu kódov je k dispozícii xml na zobrazenie odlišného mapovania, ktoré sa používa v rámci schémy a aplikácií. Tieto súbory sú uvedené ako doplňujúce informácie.

Názov poľa

Opis

Zoznam použitých kódov

Kód v kódovaných údajoch a expertné vyhľadávanie

Názov vo formulári vyhľadávania

Názov v expertnom

vyhľadávaní

Názov

Názov postupu verejného obstarávania

 

TI

   

Číslo dokumentu

Číslo dokumentu v TED

 

ND

Číslo dokumentu

Číslo dokumentu

Dátum uverejnenia

Dátum uverejnenia v TED

 

PD

Dátum uverejnenia

Dátum uverejnenia

Ú. V. séria S

Číslo dodatku k úradnému vestníku, v ktorom je oznámenie uverejnené

 

OJ

Číslo vydania

Číslo vydania

Miesto

Mesto, v ktorom sídli obstarávateľ

 

TW

Miesto

 

Názov orgánu

Názov obstarávateľa

 

AU

Názov orgánu

 Názov orgánu

Hlavička

Hlavička oznámenia

 

HD

   

Krajina

Krajina obstarávateľa

countries.xml

CY

Krajina

Krajina

Typ orgánu

Typ obstarávateľa

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Typ orgánu

 Typ orgánu

Inštitúcia EÚ

Názov inštitúcie EÚ

 

HA

Európske inštitúcie

 Európske inštitúcie

Dokument odoslaný

Dátum odoslania oznámenia Úradu pre publikácie

 

DS

Dátum predloženia dokumentácie

Dátum predloženia dokumentácie

Lehota

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

 

DT

Lehota

Lehota

Charakter zmluvy

Charakter postupu verejného obstarávania  Napríklad zákazka na práce, dodávky tovaru alebo poskytnutie služby

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Zmluva

Druh zmluvy

Postup

Postup verejného obstarávania, v ktorom sa upravujú podmienky a lehoty týkajúce sa daného obstarávania.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Postup

Druh postupu

Dokument

Typ dokumentu o verejnom obstarávaní

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Typ dokumentu

 Typ dokumentu

Regulácia

Trhové pokrytie verejného obstarávania

RP_REGULATION.xml

RP

Regulácia

Regulácia trhu

Typ ponuky

Vymedzenie toho, ako sa pri predkladaní ponúk do postupu verejného obstarávania môžu alebo nemôžu časti tejto ponuky kombinovať.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Typ ponuky

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa majú použiť pri udelení zákazky

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Kód CPV

Spoločný slovník obstarávania

CPV_2008.xml

PC

Kód CPV

Kód CPV

Pôvodný kód CPV

Spoločný slovník obstarávania

CPV_2008.xml

OC

Kód CPV

Kód CPV

Kód NUTS

Klasifikácia územných jednotiek na štatistické účely

 

RC

Kód NUTS

Kód NUTS

Internetová adresa

Internetová adresa obstarávateľa

 

IA

   

Hodnota podľa smernice

Právny základ použitý pri uvedenom postupe verejného obstarávania

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Právny základ

Právny základ

Hlavná činnosť

Povaha hlavného druhu podnikania verejného obstarávateľa

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Hlavná činnosť

 Hlavné činnosti