Od 1. marca 2020 používajte na predkladanie oznámení týkajúcich sa zmlúv na poskytovanie služieb verejnej osobnej cestnej a železničnej dopravy výlučne aplikáciu eNotices, ktorá je k dispozícii na adrese https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=sk. Úrad pre publikácie už nebude môcť prijímať ani spracúvať oznámenia zasielané akýmkoľvek iným spôsobom.

Tenders Electronic Daily uverejňuje oznámenia verejných obstarávaní z EÚ a mimo nej

Informácie pre a o používateľoch TED eSender

Online žiadosť na prípravu a uverejnenie oznámení o verejnom obstarávaní

Súťažné podklady pre výzvy EÚ na súťaž
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses