Formulare standard pentru achiziții publice

Publicarea în JO S

Pentru a vă ajuta să publicați datele privind achizițiile publice din UE în Jurnalul Oficial, Comisia Europeană a creat formulare standard aliniate la fiecare dintre temeiurile juridice ale UE legate de publicarea acestor date, și anume:

  • formularele-schemă TED prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1986
  • formularele electronice eForms prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1780.

Regulamentul privind formularele electronice este în vigoare de la 14 noiembrie 2022. De la acea dată și până pe 24 octombrie 2023, utilizarea formularelor electronice eForms de către achizitori este opțională. În această perioadă de tranziție, Oficiul pentru Publicații acceptă atât anunțurile depuse ca formulare-schemă TED (format vechi), cât și pe cele depuse ca formulare electronice eForms (format nou). Portalul TED va afișa ambele tipuri de anunțuri.

Utilizarea formularelor electronice va deveni obligatorie la 25 octombrie 2023. Începând cu această dată, Oficiul pentru Publicații nu va mai accepta anunțurile depuse ca formulare-schemă TED. În schimb, portalul TED va continua să afișeze anunțurile depuse până la 24 octombrie 2023 ca formulare-schemă TED.

Formulare în format PDF

Menționăm că formularele-schemă TED standard de mai jos sunt doar cu titlu indicativ.

#

Temei juridic

Formulare

1

2014/24/EU

Anunț de informare prealabilă 

2

2014/24/EU

Anunț de participare 

3

2014/24/EU

Anunț de atribuire a contractului 

4

2014/25/EU

Anunț orientativ periodic – utilități 

5

2014/25/EU

Anunț de participare – utilități 

6

2014/25/EU

Anunț de atribuire a contractului – utilități   

7

2014/25/EU

Sistem de calificare – utilități 

8

2014/24/EU

Anunț privind profilul cumpărătorului 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Anunț de concurs de proiecte 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultatele concursului de proiecte 

2014/25/EU

14

-

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare 

15

2014/23/EU

Anunț de transparență ex ante voluntară 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Anunț de informare prealabilă pentru contracte în domeniul apărării și securității 

17

2009/81/EC

Anunț de participare pentru contracte în domeniul apărării și securității 

18

2009/81/EC

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității 

     
19 2009/81/EC Anunț de subcontractare 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Anunţ de modificare 
21 2014/24/EU Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice 
22 2014/25/EU Servicii sociale şi alte servicii specifice – utilităţi 

23

2014/23/EU

Servicii sociale şi alte servicii specifice – concesiuni 

24

2014/23/EU

Anunţ de concesionare 

25

2014/23/EU

Anunţ de atribuire a concesiunii 

T1

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice 

T2

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice