Formulare standard pentru achiziţii publice

Publicarea în JO S

Pentru a facilita publicarea oficială a datelor privind achizițiile publice din UE, Comisia Europeană a creat formulare standard în conformitate cu diferitele temeiuri juridice ale UE pentru publicarea procedurilor de achiziții publice.

Oficiul pentru Publicații al UE răspunde de publicarea oficială a anunțurilor privind achizițiile publice din UE în JO S, prin intermediul TED.
Pentru a publica pe site-ul TED, organismele contractante din UE pot trimite datele legate de procedurile de achiziții publice pe care le organizează (așa numitele anunțuri) cu ajutorul aplicației pe care o oferim noi (eNotices) sau al platformei externe autorizate (eSender ) pe care o preferă.

Sunt acceptate numai fișierele electronice în formatul TED XML oficial. Pentru detalii, vizitați site-ul EU Vocabularies, care oferă acces la vocabulare gestionate de instituțiile și organismele UE. El conține vocabulare controlate, scheme, ontologii, modele de date etc.

Formulare în format PDF

Vă oferim în cele ce urmează toate formularele standard, cu titlu informativ.
În dreptul lor este menționat temeiul juridic.
Pentru a modifica ușor un anunț deja publicat, folosiți formularul dedicat, intitulat „Anunț pentru modificări sau informații suplimentare” (Instrucțiuni de utilizare a formularului standard F14, „Rectificare”).

#

Temei juridic

Formulare

1

2014/24/EU

Anunț de informare prealabilă 

2

2014/24/EU

Anunț de participare 

3

2014/24/EU

Anunț de atribuire a contractului 

4

2014/25/EU

Anunț orientativ periodic – utilități 

5

2014/25/EU

Anunț de participare – utilități 

6

2014/25/EU

Anunț de atribuire a contractului – utilități   

7

2014/25/EU

Sistem de calificare – utilități 

8

2014/24/EU

Anunț privind profilul cumpărătorului 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Anunț de concurs de proiecte 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultatele concursului de proiecte 

2014/25/EU

14

-

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare 

15

2014/23/EU

Anunț de transparență ex ante voluntară 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Anunț de informare prealabilă pentru contracte în domeniul apărării și securității 

17

2009/81/EC

Anunț de participare pentru contracte în domeniul apărării și securității 

18

2009/81/EC

Anunț de atribuire a contractului pentru contracte în domeniul apărării și securității 

     
19 2009/81/EC Anunț de subcontractare 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Anunţ de modificare 
21 2014/24/EU Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice 
22 2014/25/EU Servicii sociale şi alte servicii specifice – utilităţi 

23

2014/23/EU

Servicii sociale şi alte servicii specifice – concesiuni 

24

2014/23/EU

Anunţ de concesionare 

25

2014/23/EU

Anunţ de atribuire a concesiunii 

T1

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice 

T2

Regulamentul 1370/2007 – Servicii publice de transport feroviar şi rutier de călători

Anunţ de informare privind atribuirea unui contract de servicii publice