Trimiterea anunțurilor electronice

Anunțurile sunt publicate în JO S prin intermediul site-ului TED în termen de cinci zile de la primirea acestora de către Oficiul pentru Publicații.

Anunțurile prezentate de instituțiile UE sunt traduse în întregime în toate limbile oficiale ale UE și, prin urmare, sunt publicate în termen de 7 sau 12 de zile, în funcție de lungimea lor, în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Regulamentul financiar.
 

Formulare completate online sau fișiere XML?

Există trei modalități de a prezenta anunțuri de achiziții publice pentru publicarea în format electronic structurat:

 

Această variantă este recomandată pentru organismele contractante care publică puține anunțuri pe an.  

 

Entitățile eSenders tipice sunt: monitoare oficiale naționale, organisme contractante care trimit multe anunțuri electronice, organisme publice sau private care acționează în numele „organismelor contractante”, dezvoltatori de software de achiziții publice electronice