Legislaţie şi linkuri folositoare

UE: Politica privind achiziţiile publice
europa.eu/pol/singl/index_ro.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Piaţa unică europeană: Achiziţii publice
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Furnizare de servicii de guvernare electronică paneuropene către administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni.
ec.europa.eu/idabc

Portal IMM: acces la informaţii acordat întreprinderilor mici şi mijlocii europene

ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Sistemul de soluţionare a problemelor apărute pe piaţa internă
ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm

Europa ta - Afaceri: desfăşurarea de activităţi comerciale în altă ţară.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm

e-CERTIS: documente/certificate pentru achiziţii publice internaţionale
e-CERTIS furnizează informaţii detaliate cu privire la certificatele şi la documentele solicitate în mod obişnuit în domeniul achiziţiilor publice din diferitele ţări ale UE. Acesta este destinat practicienilor de la nivel naţional. Acesta îi ajută pe operatorii economici, în momentul pregătirii unei oferte, să identifice documentele justificative care furnizează dovezile solicitate în cadrul unei licitaţii străine. Acesta ajută autorităţile de atribuire, în momentul primirii ofertelor, să identifice şi să recunoască formularele depuse de ofertanţi străini şi să coreleze conţinutul formularelor din ţări partenere cu echivalentele locale ale acestora. 
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_ro.htm

CEN: Comitetul European de Standardizare, contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European prin stabilirea de standarde tehnice voluntare care promovează comerţul liber, siguranţa lucrătorilor şi a consumatorilor, cooperarea reţelelor, protecţia mediului, valorificarea programelor de cercetare şi dezvoltare şi achiziţiile publice.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30