Achizițiile publice europene

Politici

Politicile privind achiziţiile publice europene sunt elaborate de Direcţia Generală Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri (DG GROWTH).

Directivele UE privind achiziţiile publice, ale căror principii de bază sunt transparenţa, concurenţa deschisă şi o bună gestiune procedurală, acoperă licitaţiile care se estimează că vor avea o valoare mai mare decât un anumit prag. Acestea sunt concepute pentru a obţine o piaţă a achiziţiilor publice competitivă, deschisă şi reglementată corespunzător, condiţii esenţiale pentru asigurarea unei bune utilizări a fondurilor publice.

Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Toate licitaţiile publice peste o anumită valoare contractuală trebuie publicate în Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (seria S, Jurnalul Oficial S sau JO S) şi publicate în întreaga UE.

Jurnalul Oficial S este disponibil exclusiv în format electronic şi este accesibil pe site-ul TED. Accesul la TED este gratuit.

Pe lângă licitaţiile actuale, baza de date TED permite accesul la arhivele seriei S în toate limbile UE. O singură interfaţă de căutare permite utilizatorului să selecteze sau să introducă criterii multiple de căutare, inclusiv date geografice, tipul de document, natura contractului, cuvinte cheie şi altele.

Praguri

Pragurile valorii contractului începând de la care trebuie publicată o invitaţie la licitaţie în toată UE sunt stabilite în directivele UE. Următorul tabel furnizează informaţii despre natura contractului, valoarea contractului (praguri) şi directivele UE relevante.

Natura contractului Prag
Contracte de lucrări publice 5 382 000 EUR
Contracte de servicii 140 000 EUR
Contracte de achiziţii publice de bunuri 140 000 EUR
Toate celelalte produse și servicii din sectoarele apei, energiei și transporturilor 431 000 EUR

Informaţii mai amănunţite cu privire la praguri pot fi găsite pe pagina DG GROWTH.

Publicaţiile noastre

Autorităţile de atribuire pentru licitaţii sunt guvernul central, autorităţile locale sau regionale, organismele guvernate de legea publică sau asociaţiile constând din una sau mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme guvernate de legea publică.

În fiecare an autorităţile publice din UE trimit spre publicare contracte de achiziţii publice de bunuri şi de lucrări publice în valoare de aproximativ 670 de miliarde EUR. În fiecare zi Suplimentul Jurnalului Oficial publică peste 1 000 de licitaţii conţinând invitaţii la licitaţie din următoarele sectoare:

  • Contracte publice pentru lucrări, produse şi servicii din partea tuturor statelor membre UE;
  • Contracte achiziţie pentru utilităţi (sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii);
  • Contracte publice din partea instituţiilor UE;
  • Contracte de ajutor extern şi pentru Fondul European de Dezvoltare (ţările ACP);
  • Phare, Tacis şi alte contracte din Europa Centrală şi de Est;
  • Proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii (BEI), Banca Centrală Europeană (BCE) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD);
  • Contracte din Zona Economică Europeană (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein);
  • Contracte care urmăresc acordul privind contractele de achiziţii publice (GPA), încheiate în cadrul GATT/Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), din Elveţia;
  • Anunţuri privind Grupările Europene de Interes Economic (GEIE);
  • Contracte publice pentru servicii aeriene.