Spațiul dezvoltatorilor

Oficiul pentru Publicații oferă o serie de interfețe de programare a aplicațiilor web (API-uri) legate de TED și de achizițiile publice europene.

API-urile vă permit:

enlightened Menționăm că Oficiul pentru Publicații oferă acces la aceste API-uri, însă nu și asistență tehnică pentru utilizarea lor.

 

Informații generale

Cerințele de înregistrare și mecanismele de autentificare pentru API-urile noastre variază în funcție de utilizare și de publicul vizat. Pentru detalii, citiți descrierea API-urilor care vă interesează.

API-urile noastre respectă principii de tip REST și utilizează coduri de răspuns HTTP standard. Datele din solicitări și răspunsuri sunt în JSON. Pentru aproape toate API-urile, oferim o descriere structurată folosind specificația OpenAPI versiunea 2.0 (cunoscută și sub numele de „Swagger”).

Atunci când conținutul în format XML al unui anunț este inclus într-o încărcare utilă JSON, acesta este codificat în Base64 și gestionat ca șir. Se evită astfel eventualele probleme cu caractere care au o anumită semnificație în JSON (ghilimele, virgule etc.).

Sistem de versiuni

Atunci când efectuăm o schimbare care nu este retrocompatibilă, creăm o nouă versiune. Versiunea apare în URL (ex. „/v2/...”).

Următoarele modificări sunt considerate a fi retrocompatibile:

 • adăugarea de noi operațiuni API
 • adăugarea de noi parametri de intrare opționali (în JSON sau în șirul de interogare) la metodele API existente
 • adăugarea de noi proprietăți JSON la răspunsurile API existente
 • modificarea ordinii proprietăților în răspunsurile API existente.
Recomandări pentru implementările la client

Având în vedere politica de compatibilitate descrisă mai sus, vă rugăm să vă asigurați că, atunci când efectuați implementarea la client, sunt ignorate eventualele câmpuri neașteptate din răspunsuri. Nu vă bazați pe ordinea câmpurilor din JSON.

Toate solicitările HTTP către API-urile noastre trebuie să conțină antetul „Agent utilizator”. Vă rugăm să precizați o valoare cât mai exactă pentru acest antet, astfel încât să putem analiza eventualele probleme.

 

Preluați date publicate

Puteți utiliza operațiunile descrise aici fără înregistrare sau autentificare.

De pe 14 noiembrie 2022, anunțurile disponibile pe site-ul TED vor fi conforme cu formularele standard TED și cu formularele electronice eForms.

Formularele standard TED sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/1986 și se bazează pe un standard de interoperabilitate al Oficiului pentru Publicații. Documentația este disponibilă pe site-ul EU Vocabularies.

Formularele electronice eForms sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1780 care introduce noi formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice. Regulamentul privind formularele electronice intră în vigoare la 14 noiembrie 2022. Formularele electronice eForms se bazează pe standardul de interoperabilitate al Universal Business Language (UBL). Detalii pe pagina dedicată de pe site-ul SIMAP.

Dacă reutilizați anunțuri de pe TED, trebuie să vă adaptați sistemele pentru a le face compatibile cu noile formate de anunțuri.

 
Căutați și extrageți anunțuri

Puteți utiliza diferite criterii pentru a căuta anunțuri de achiziții publice publicate pe site-ul TED și pentru a extrage anumite informații privind anunțurile care corespund criteriilor dumneavoastră. Interogarea este cea utilizată pentru căutarea expert.

În plus, puteți utiliza o anumită operațiune pentru a obține numărul de anunțuri de achiziții publice pentru fiecare zonă geografică (după codul NUTS). Site-ul TED utilizează aceste informații pentru a crea harta „Locul de executare”.

Pentru detalii, consultați documentația API.

Puteți descărca de pe site-ul TED și anunțuri în bloc, în format XML. O arhivă conține toate anunțurile din fiecare zi și din fiecare lună.

Schemele XML folosite pentru anunțuri și documentația corespunzătoare sunt disponibile pe site-ul EU Vocabularies.

Un subset de date din anunțurile publicate pe site-ul TED este, de asemenea, disponibil în format CSV (valori separate prin virgulă), ca set de date publicat pe data.europa.eu.

Vizualizați anunțurile în diferite formate

În funcție de conținutul unui anunț în format XML, puteți obține anunțul în format HTML sau PDF, într-o anumită limbă.

Vor fi disponibile două API-uri: unul pentru a vizualiza anunțurile publicate ca formulare standard TED și unul pentru a le vizualiza pe cele publicate ca anunțuri eForms.

 • Puteți afla cum să vizualizați anunțurile publicate ca formulare standard TED din documentația privind API-ul de vizualizare a anunțurilor TED.
 • Puteți afla cum să vizualizați anunțurile publicate ca formulare electronice eForms din documentația privind API-ul de vizualizare a anunțurilor TED eForms.
Cererile de oferte lansate de instituțiile UE

Puteți obține o listă a cererilor de oferte lansate de instituțiile UE, așa cum sunt publicate pe site-ul eTendering.

Lista oferă informații de bază pentru fiecare cerere de oferte și poate fi filtrată după:

 • numele autorității contractante
 • stadiul cererii
 • limbă.

Pentru detalii, consultați documentația API în format PDF.

 

Trimiteți anunțuri spre publicare

Furnizăm operațiuni care le permit organismelor publice sau private, în calitate de „eSender TED”, să trimită anunțuri spre publicare pe site-ul TED, prin intermediul propriilor software-uri. Pentru detalii, consultați pagina despre cum puteți deveni eSender TED.

Pot folosi aceste operațiuni doar entitățile care au dobândit sau solicitat statutul de eSender. Autentificarea se face prin sistemul „Basic”, securizat prin HTTPS.

Consultați documentația privind API-ul eSentool Production pentru a obține informații despre operațiunile prin care entitățile eSender pot trimite anunțuri spre publicare pe site-ul TED.

Oferim aceleași operațiuni pe alte 2 puncte finale pentru a-i ajuta pe cei care au cerut să devină eSender. Astfel, ei pot:

 • să simuleze publicarea anunțurilor pe site-ul TED, utilizând API-ul eSentool Simulation (cu documentația API corespunzătoare)
 • să obțină calificarea pentru a publica anunțuri pe site-ul TED, folosind API-ul eSentool Qualification (cu documentația API corespunzătoare)

 

Integrarea în procesul de achiziție publică

Furnizăm diferite operațiuni care permit integrarea aplicațiilor noastre în procesul propriu-zis de achiziție publică. Astfel, puteți:

 • să creați sau să actualizați un proiect de anunț în eNotices
 • să obțineți informații cu privire la un anunț în timpul publicării
 • să calculați câte cuvine și caractere conține un anunț.

În prezent, numai instituțiile UE au acces la aceste operațiuni. Sunt disponibile diferite mecanisme de autentificare.

Pentru detalii, consultați documentația API.