Spațiul dezvoltatorilor IT pentru utilizatorii cu rol de eSender și reutilizatori

Oficiul pentru Publicații oferă câteva interfețe de programare a aplicațiilor web (API-uri) legate de TED și de achizițiile publice europene.

API-urile vă permit:

enlightened Oficiul pentru Publicații nu poate oferi cursuri privind modul de utilizare a API-urilor. În schimb, linkurile de mai sus oferă acces la documentație pentru dezvoltatori și pentru alte profiluri tehnice.

 

Informații generale

Cerințele de înregistrare și mecanismele de autentificare variază în funcție de API. Înregistrarea este obligatorie pentru toate API-urile, mai puțin în cazul API-ului pentru site-ul TED.

Pentru toate API-urile, cu excepția listei cererilor de oferte lansate de instituțiile UE, Oficiul pentru Publicații oferă o descriere structurată utilizând specificația OpenAPI (cunoscută și sub denumirea de „Swagger”).

Atunci când conținutul în format XML al unui anunț este inclus într-o sarcină JSON, acesta este codificat în Base64 și gestionat ca șir. Se evită astfel eventualele probleme cu caractere care au o anumită semnificație în JSON (ghilimele, virgule etc.).

 
Sistem de versiuni

Atunci când se efectuează o schimbare care nu este retrocompatibilă, se creează o nouă versiune. Versiunea apare în adresa URL (ex. „/v2/...”).

Următoarele modificări sunt retrocompatibile:

  • adăugarea de noi operațiuni API
  • adăugarea de noi parametri de intrare opționali (în JSON sau în șirul de interogare) la metodele API existente
  • adăugarea de noi proprietăți JSON la răspunsurile API existente
  • modificarea ordinii proprietăților în răspunsurile API existente.
 
Recomandări pentru implementările la client

Având în vedere politica de compatibilitate descrisă mai sus, vă rugăm să vă asigurați că, atunci când efectuați implementarea la client, sunt ignorate eventualele câmpuri neașteptate din răspunsuri. Nu vă bazați pe ordinea câmpurilor din JSON.

Toate solicitările HTTP către API-urile noastre trebuie să conțină antetul „Agent utilizator”. Vă rugăm să precizați o valoare cât mai exactă pentru acest antet, astfel încât să putem analiza eventualele probleme.

 

Trimiteți anunțuri spre publicare

Oficiul pentru Publicații furnizează operațiuni care le permit organismelor publice sau private, în calitate de utilizatori cu rol de eSender TED, să trimită anunțuri spre publicare pe site-ul TED, prin intermediul propriilor software-uri. Pentru detalii, consultați pagina „Acționați ca eSender TED”.

 

Vizualizați anunțurile în diferite formate

În funcție de conținutul unui anunț în XML, puteți obține anunțul în format HTML sau PDF, într-o anumită limbă. Accesul este anonim.

Sunt disponibile două API-uri:

 

Căutați și extrageți date publicate pe site-ul TED

De pe 14 noiembrie 2022, anunțurile disponibile pe site-ul TED folosesc atât formulare-schemă, cât și formulare eForms.

Dacă reutilizați anunțuri de pe TED, trebuie să vă adaptați sistemele pentru a le face compatibile cu anunțurile în format eForms.

 
Căutați și extrageți anunțuri publicate – API-ul site-ului TED

API-ul site-ului TED poate fi accesat în mod anonim, astfel încât puteți utiliza motorul de căutare al site-ului pentru a găsi anunțurile de achiziții publice care vă interesează. Utilizați funcția „Căutare expert” pentru a căuta și filtra rezultatele aplicând diferite criterii. Întrucât Regulamentul privind formularele eForms a introdus o nouă schemă TED, unele criterii de căutare s-au schimbat. API-ul de căutare a introdus search-controller-v3 pentru a permite căutarea atât în rândul anunțurilor publicate ca formulare-schemă TED, cât și al celor publicate ca formulare eForms. Pentru detalii, consultați documentația privind API-ul site-ului TED.

În plus, au fost adaptate următoarele criterii de căutare a anunțurilor: tipul achizitorului, criteriul de atribuire, temeiul juridic, activitatea principală, tipul de contract, tipul de procedură, tipul de anunț și tipul de document, organismul de drept public, țara, locul de executare, limba în care pot fi depuse cererile de participare sau ofertele.

Pentru o imagine detaliată, vă rugăm să consultați documentul cu corespondența exactă între valorile codurilor utilizate până la 2 noiembrie 2022 și valorile codurilor utilizate după 2 noiembrie 2022. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați paginile Ajutor sau să contactați serviciul de asistență.

API-ul site-ului TED vă permite, de asemenea, să căutați informații cu privire la numărul de anunțuri pentru fiecare zonă geografică (cod NUTS) și poate furniza aceste informații sub forma unei hărți a „locurilor de executare”.

 
Descărcarea în bloc a fișierelor XML

Dacă vă conectați, puteți descărca de pe site-ul TED și anunțuri în bloc, în format XML. O arhivă conține toate anunțurile din fiecare zi și din fiecare lună.

Această funcționalitate este disponibilă și pe serverul FTP TED.

 
Extinderea la 8 cifre a numărului de publicare a anunțurilor

Înainte, site-ul TED permitea publicarea a maximum 999 999 de anunțuri pe an (cu un număr format din maximum 6 cifre, de exemplu 1-2022 sau 654321-2022).

Pentru a permite publicarea a peste un milion de anunțuri pe an, am extins lungimea pe care o poate avea numărul de publicare până la 8 cifre (de exemplu, 1-2024, 87654321-2024).

Datorită acestei extinderi, pachetele XML conțin două modalități de numerotare a fișierelor XML:

  • pentru anunțurile publicate ca formulare eForms, numerele fișierelor au 8 cifre (de exemplu, 00654321_2022.xml)
  • pentru anunțurile publicate ca formulare-schemă TED, numerele fișierelor au 6 cifre (de exemplu, 123456_2022.xml).

Numărul de publicare are 8 cifre pentru anunțurile publicate ca formulare eForms și 6 cifre pentru anunțurile publicate ca formulare-schemă TED.

 
Fișierele CSV

Un subset de date din anunțurile publicate pe site-ul TED este, de asemenea, disponibil în format CSV (valori separate prin virgulă), ca set de date publicat pe data.europa.eu.

 

Căutați și extrageți cereri de oferte publicate de instituțiile UE

Puteți obține o listă a cererilor de oferte lansate de instituțiile UE, așa cum sunt publicate pe site-ul eTendering.

Lista oferă informații de bază pentru fiecare cerere de oferte și poate fi filtrată după:

  • numele autorității contractante
  • stadiul cererii
  • limbă.

Pentru detalii, consultați documentația despre API în format PDF.