Date codificate pentru căutarea de anunțuri pe TED

Ultima actualizare 21.12.2018

Următoarele date codificate însoțesc anunțurile TED pentru a facilita căutările. Deși sursa acestor date provine din anunțuri, unele provin dintr-o listă de coduri predefinite. Lista datelor codificate este prezentată mai jos. Listele de coduri predefinite sunt însoțite de fișiere xml care indică diferitele corespondențe utilizate de scheme și aplicații. Aceste fișiere sunt furnizate ca informații suplimentare.

Numele câmpului

Descriere

Lista de coduri folosită

Cod în datele codificate și căutarea avansată

Titlu în masca de căutare

Titlu în căutarea

expert

Titlul

Titlul procedurii de achiziții publice

 

TI

   

Numărul documentului

Numărul documentului pe TED

 

ND

Numărul documentului

Numărul documentului

Data publicării

Data publicării pe TED

 

PD

Data publicării

Data publicării

OJS

Numărul suplimentului la Jurnalul Oficial în care este publicat anunțul

 

OJ

Numărul ediției

Numărul ediției

Localitate

Localitatea autorității/entității contractante

 

TW

Localitate

 

Numele autorității

Numele autorității/entității contractante

 

AU

Numele autorității

 Numele autorității

Cap de pagină

Capul de pagină al anunțului

 

HD

   

Țara

Țara autorității/entității contractante

countries.xml

CY

Țara

Țara

Tipul autorității

Tipul autorității/entității contractante

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Tipul autorității

 Tipul autorității

Instituție UE

Numele instituției UE

 

HA

Instituții europene

 Instituții europene

Document trimis

Data trimiterii anunțului către Oficiul pentru Publicații

 

DS

Data documentației

Data documentației

Termen-limită

Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

DT

Termen-limită

Termen-limită

Natura contractului

Natura procedurii de achiziții publice.  De exemplu, lucrări, bunuri sau servicii

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Contract

Tipul contractului

Procedură

Procedura de achiziții, care reglementează condițiile și termenele-limită care se aplică achiziției.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Procedură

Tipul de procedură

Document

Tipul documentului de achiziție publică

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Tipul documentului

 Tipul documentului

Reglementare

Acoperirea de piață a achiziției

RP_REGULATION.xml

RP

Reglementare

Reglementarea pieței

Tipul ofertei

Definirea modului în care loturile pot fi combinate sau nu atunci când se depun oferte în cadrul unei proceduri de achiziții publice.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Tipul ofertei

Criterii de atribuire

Criteriile de atribuire care urmează să fie utilizate pentru atribuirea contractului

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Criterii de atribuire

Cod CPV

Vocabularul comun privind achizițiile publice

CPV_2008.xml

PC

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV original

Vocabularul comun privind achizițiile publice

CPV_2008.xml

OC

Cod CPV

Cod CPV

Cod NUTS

Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică

 

RC

Cod NUTS

Cod NUTS

Adresa de internet

Adresa de internet a autorității/entității contractante

 

IA

   

Valoare directivă

Temeiul juridic utilizat pentru procedura de achiziții publice

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Temei juridic

Temei juridic

Activitate principală

Natura tipului principal de activitate al autorității/entității contractante

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Activitate principală

 Principalele activități