Dane na temat tworzenia statystyk

Statystyki te są opracowywane przez  Urząd Publikacji Unii Europejskiej w celu informowania o publikacji ogłoszeń w TED. Dane są pogrupowane według różnych parametrów takich jak: język oryginału ogłoszeń, kraj wydania, format pliku czy kanały otrzymania.

 
 1. Liczba opublikowanych ogłoszeń według języka oryginału

  Miesięczne statystyki z 2023 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2022 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2021 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2020 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2019 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2018 r. według języka

  Miesięczne statystyki z 2017 r. według języka
   
 2. Liczba opublikowanych ogłoszeń według kraju, instytucji UE, formatu pliku (XML/PDF) i kanału otrzymania (eNotices/eSenders, e-mail lub usługi sieciowe):

  Statystyki z 2023 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2022 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2021 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2020 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2019 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2018 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2017 r. według formatu i sposobu przesłania