Dane na temat tworzenia statystyk

Statystyki te są opracowywane przez  Urząd Publikacji Unii Europejskiej w celu informowania o publikacji  ogłoszeń w TED. Dane są pogrupowane według różnych parametrów takich jak: język oryginału ogłoszeń, kraj wydania, format pliku czy kanały otrzymania. 

 1.  Liczba opublikowanych ogłoszeń według języka oryginału

  Miesięczne statystyki z 2018 r. według języka 

  Miesięczne statystyki z 2017 r. według języka
   
 2.  Liczba opublikowanych ogłoszeń według kraju, instytucji UE, formatu pliku (XML/PDF) i kanału otrzymania (eNotices/eSenders, e-mail lub usługi sieciowe):

  Statystyki z 2018 r. według formatu i sposobu przesłania

  Statystyki z 2017 r. według formatu i sposobu przesłania