Standardowe formularze w zamówieniach publicznych

Publikacja w Dz.U. S

Komisja Europejska przygotowała standardowe formularze, dostosowane do różnych podstaw prawnych w UE, które są pomocne w publikacji danych dotyczących zamówień publicznych. Są to:

  • formularze w schemacie TED określone w rozporządzeniu (UE) 2015/1986
  • e-formularze określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1780.

Rozporządzenie w sprawie e-formularzy ma zastosowanie od 14 listopada 2022 r. Od tego dnia do 24 października 2023 r. stosowanie e-formularzy przez nabywców jest nieobowiązkowe. W tym okresie przejściowym Urząd Publikacji akceptuje zarówno ogłoszenia w aktualnym schemacie TED, jak i nowe ogłoszenia oparte na e-formularzach. W portalu TED widoczne są oba rodzaje ogłoszeń.

Stosowanie e-formularzy będzie obowiązkowe od 25 października 2023 r. Od tego dnia Urząd Publikacji nie będzie już akceptował ogłoszeń w schemacie TED, ale portal TED będzie nadal wyświetlał ogłoszenia w schemacie TED przesłane do 24 października 2023 r.

Formularze w formacie PDF

Poniższe standardowe formularze w schemacie TED służą wyłącznie jako materiał informacyjny.

#

Podstawa prawna

Formularze

1

2014/24/EU

Wstepne ogloszenie informacyjne 

2

2014/24/EU

Ogloszenie o zamówieniu 

3

2014/24/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 

4

2014/25/EU

Okresowe ogloszenie informacyjne – zamówienia sektorowe 

5

2014/25/EU

Ogloszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 

6

2014/25/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe 

7

2014/25/EU

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe 

8

2014/24/EU

Ogloszenie o profilu nabywcy 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Ogloszenie o konkursie 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Ogloszenie o wynikach konkursu 

2014/25/EU

14

-

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji 

15

2014/23/EU

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace zamówien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

17

2009/81/EC

Ogloszenie o zamówieniu w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

18

2009/81/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

     
19 2009/81/EC Ogloszenie o podwykonawstwie 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ogloszenie o modyfikacjach 
21 2014/24/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia publiczne 
22 2014/25/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia sektorowe 

23

2014/23/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – koncesje 

24

2014/23/EU

Ogloszenie o koncesji 

25

2014/23/EU

Ogloszenie o udzieleniu koncesji 

T1

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace umowy o swiadczenie uslug publicznych 

T2

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego Ogloszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzacego do zawarcia umowy o swiadczenie uslug publicznych 

 

Ogloszenie o podwykonawstwie