Standardowe formularze zamówień publicznych

Publikacja w Dz.U. S 

W celu ułatwienia urzędowej publikacji informacji o zamówieniach publicznych w UE Komisja Europejska przygotowała standardowe formularze publikacji zamówień publicznych, odpowiadające różnym podstawom prawnym w przepisach UE.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej odpowiada za urzędową publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Dz.U. S za pośrednictwem serwisu TED.
Organy zamówień publicznych z UE mogą przesyłać informacje o zamówieniach publicznych (ogłoszenia) do opublikowania w serwisie TED za pośrednictwem naszej aplikacji eNotices lub za pośrednictwem dowolnego serwisu eSender.

Akceptowane są wyłącznie pliki elektroniczne w oficjalnym formacie XML serwisu TED. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej słownikom UE, oferującej dostęp do słowników, którymi zarządzają instytucje i organy UE. Można tam znaleźć informacje o słownikach kontrolowanych, schematach, ontologiach, modelach danych itp.

Formularze w formacie PDF

Poniżej można znaleźć wykaz wszystkich standardowych formularzy.
Przy każdym formularzu podana jest jego podstawa prawna.
Ogłoszenie już opublikowane można zmienić, korzystając z formularza „Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” (zob. Instrukcje dotyczące korzystania ze standardowego formularza 14 „Sprostowanie”).

#

Podstawa prawna

Formularze

1

2014/24/EU

Wstepne ogloszenie informacyjne 

2

2014/24/EU

Ogloszenie o zamówieniu 

3

2014/24/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 

4

2014/25/EU

Okresowe ogloszenie informacyjne – zamówienia sektorowe 

5

2014/25/EU

Ogloszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 

6

2014/25/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe 

7

2014/25/EU

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe 

8

2014/24/EU

Ogloszenie o profilu nabywcy 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Ogloszenie o konkursie 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Ogloszenie o wynikach konkursu 

2014/25/EU

14

-

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji 

15

2014/23/EU

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace zamówien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

17

2009/81/EC

Ogloszenie o zamówieniu w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

18

2009/81/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa 

     
19 2009/81/EC Ogloszenie o podwykonawstwie 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ogloszenie o modyfikacjach 
21 2014/24/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia publiczne 
22 2014/25/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia sektorowe 

23

2014/23/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – koncesje 

24

2014/23/EU

Ogloszenie o koncesji 

25

2014/23/EU

Ogloszenie o udzieleniu koncesji 

T1

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace umowy o swiadczenie uslug publicznych 

T2

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego Ogloszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzacego do zawarcia umowy o swiadczenie uslug publicznych 

 

Ogloszenie o podwykonawstwie