Wysyłanie ogłoszeń elektronicznych

Ogłoszenia są publikowane w Dz.U. serii S, w serwisie TED, w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji.

 

Wypełnianie formularzy online lub wysyłanie plików XML

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych można składać do publikacji:

Podmioty eSender to np. krajowe dzienniki urzędowe, podmioty zamawiające wysyłające dużą liczbę ogłoszeń elektronicznych, podmioty publiczne lub prywatne działające w imieniu „podmiotów zamawiających”, a także twórcy oprogramowania do obsługi elektronicznych zamówień publicznych.