Wysyłanie ogłoszeń elektronicznych

Ogłoszenia są publikowane w Dz.U. serii S za pośrednictwem serwisu TED w ciągu pięciu dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji.

Ogłoszenia składane przez unijne instytucje są w pełni tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i dlatego są publikowane w ciągu 7 lub 12 dni w zależności od ich długości, zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporządzenia finansowego.
 

Czy wypełnić formularze online, czy wysłać pliki XML?

Istnieją trzy sposoby składania ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym:

 

Ten sposób jest zalecany dla tych podmiotów zamawiających, które corocznie publikują jedynie niewielką liczbę ogłoszeń.

 

Do typowych eSender należą krajowe dzienniki urzędowe, podmioty zamawiające wysyłające dużą liczbę ogłoszeń elektronicznych, podmioty publiczne lub prywatne działające w imieniu „podmiotów zamawiających”, a także twórcy oprogramowania do obsługi elektronicznych zamówień publicznych