Jak zostać TED eSender

Procedura uzyskania statusu TED eSender składa się z: przyjęcia projektu, testowania i przesłania do publikacji plików XML, które muszą odpowiadać standardom określonym przez Urząd Publikacji. Urząd Publikacji udostępnia twórcom oprogramowania tworzącym własne aplikacje schematy XML oraz wyczerpującą dokumentację.

Przegląd etapów testowania

Każdy z etapów testowania zajmie około miesiąca. Po każdym ogłoszeniu testowym zostanie wysłany raport z dokładną analizą. Przed przekazaniem należy sprawdzić poprawność wszystkich plików XML. Urząd Publikacji udostępnia przeglądarkę/parser online do testowania ogłoszeń w formacie XML. Jeżeli zamierzają Państwo wysyłać ogłoszenia w imieniu podmiotów zamawiających należy dopilnować, aby te same ogłoszenia nie były wysyłane jednocześnie przez instytucje zamawiające i TED eSender. Jest to niezbędne, aby uniknąć powielania ogłoszeń.

Procedury i rejestracja

Najpierw należy zapoznać się z materiałami opisującymi procedury ogólne i administracyjne. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim w witrynie TED eSenders Workspace. Znajdują się tam także dokumenty techniczne, w tym najnowsze schematy XML oraz formularz rejestracji eSender. Odpowiedzi na dalsze pytania można uzyskać, kontaktując się z serwisem pomocy TED eSender pod adresem simap@publications.europa.eu.