Kącik dla programistów

Urząd Publikacji udostępnia szereg interfejsów programowania aplikacji (API) związanych z TED i europejskimi zamówieniami publicznymi.

Te interfejsy API umożliwiają:

enlightened Uwaga: Urząd Publikacji zapewnia dostęp do tych interfejsów API, nie udziela on jednak wsparcia technicznego w zakresie ich wykorzystania.

Informacje ogólne

Wymogi do celu korzystania z naszych interfejsów API, jak i mechanizmów uwierzytelniania różnią się w zależności od ich wykorzystania i docelowej grupy odbiorców. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi opisami poszczególnych interfejsów API.

Nasze interfejsy API są zgodne z zasadami REST i stosują standardowe kody odpowiedzi HTTP. Dane w zapytaniach i odpowiedziach są dostępne w formacie JSON. Dla prawie wszystkich interfejsów API zapewniamy uporządkowany opis przy użyciu specyfikacji OpenAPI w wersji 2.0 (znanej również jako „Swagger”).

Jeżeli treść XML ogłoszenia jest zawarta w ładunku JSON, jest ona kodowana w Base64 i traktowana jako ciąg znaków. Pozwala to uniknąć problemów ze znakami o określonym znaczeniu w formacie JSON (cudzysłowy, przecinki itp.)

Wersjonowanie

Gdy dokonujemy zmiany, która jest niezgodna z poprzednimi wersjami, tworzymy nową wersję. Wersja ta pojawia się w każdym adresie URL, na przykład „/v2/...”.

Następujące zmiany uznaje się za zgodne z poprzednimi wersjami:

 • dodawanie nowych operacji API
 • dodawanie nowych opcjonalnych parametrów wejściowych (w JSON lub w ciągu zapytania) do istniejących metod API
 • dodawanie nowych właściwości JSON do istniejących odpowiedzi API
 • zmiana kolejności właściwości w istniejących odpowiedziach API.

W sekcji Aktualności poniżej opisano wszystkie najnowsze zmiany w naszych interfejsach API.

Zalecenia dotyczące implementacji klienta

W związku z polityką kompatybilności opisaną powyżej upewnij się, że podczas implementacji klienta wszystkie nieoczekiwane pola w odpowiedziach są ignorowane. Nie polegaj na kolejności pól w JSON.

Każde żądanie HTTP do naszych interfejsów API musi zawierać nagłówek agenta użytkownika (User-Agent). Należy podać jak najdokładniej wartość tego nagłówka, aby pomóc nam w zbadaniu potencjalnych problemów.

Uzyskiwanie opublikowanych danych

Z opisanych tutaj operacji można korzystać bez rejestracji lub uwierzytelnienia.

Wyszukiwanie ogłoszeń i informacji na ich temat

Możesz skorzystać z różnych kryteriów wyszukiwania ogłoszeń o zamówieniach publicznych opublikowanych na stronie internetowej TED oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ogłoszeń odpowiadających Twoim kryteriom. Zapytanie wyszukiwania jest używane do wyszukiwania eksperckiego.

Możesz również uzyskać liczbę ogłoszeń dla każdego obszaru geograficznego (kod NUTS). Na stronie internetowej TED wykorzystuje się te informacje do stworzenia mapy tzw. miejsca dostawy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API.

Możesz także pobrać ogłoszenia w formacie XML zbiorczo ze strony internetowej TED. Pojedyncze archiwum zawiera wszystkie ogłoszenia dla każdego dnia i każdego miesiąca.

Schematy XML stosowane do ogłoszeń i odpowiednia dokumentacja są dostępne na stronie internetowej EU Vocabularies.

Podzbiór danych z ogłoszeń opublikowanych na stronie internetowej TED jest również dostępny w CSV (wartości oddzielone przecinkami) jako zbiór danych w Portalu Otwartych Danych UE.

Przeglądanie ogłoszeń w różnych formatach

Na podstawie treści ogłoszenia w formacie XML możesz je otrzymać w formacie HTML lub PDF oraz w określonym języku.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API.

Opublikowane przez instytucje UE zaproszenia do składania ofert

Możesz otrzymać listę zaproszeń do składania ofert opublikowaną na stronie eTendering.

Lista ta zawiera podstawowe informacje na temat każdego zaproszenia. Można ją filtrować według:

 • nazwy instytucji zamawiającej
 • statusu zaproszenia
 • języka.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API w formacie PDF.

Wysyłanie ogłoszeń do publikacji

Zapewniamy operacje, które umożliwiają podmiotom publicznym lub prywatnym – znanym jako TED eSenders – przesyłanie ogłoszeń do publikacji na stronie internetowej TED za pośrednictwem ich własnych systemów oprogramowania. Informacje o tym, jak zostać TED eSender.

Dostęp do tych operacji mają wyłącznie eSenders i te osoby, które złożyły wniosek o status eSender. Uwierzytelnienie odbywa się za pośrednictwem systemu „Basic” zabezpieczonego przez HTTPS.

Więcej informacji na temat operacji wysyłania przez eSenders ogłoszeń do publikacji na stronie internetowej TED można znaleźć w dokumentacji „eSentool Production API”.

Oferujemy również możliwość wypróbowania tych samych operacji w dwóch innych punktach końcowych osobom, które złożyły wniosek o status eSender:

 • w zakresie symulacji publikacji ogłoszeń na stronie internetowej TED za pomocą eSentool Simulation API oraz odpowiedniej dokumentacji API
 • w zakresie kwalifikacji do publikacji ogłoszeń na stronie internetowej TED za pomocą eSentool Qualification API oraz odpowiedniej dokumentacji API.

Włączenie do procedury udzielania zamówień

Udostępniamy różne operacje umożliwiające włączenie naszych aplikacji do szerszego procesu udzielania zamówień, aby np.:

 • tworzyć lub aktualizować projekt ogłoszenia w eNotices
 • pozyskiwać informacje na temat ogłoszenia w trakcie publikacji
 • określać liczbę słów i znaków w ogłoszeniu.

Obecnie dostęp do tych operacji mają jedynie instytucje UE. Dostępne są różne mechanizmy uwierzytelniania.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji API.

Aktualności

15.09.2019 r. Nowa wersja interfejsu API wyszukiwarki TED

Dostępna jest nowa wersja API wyszukiwarki internetowej TED pod prefiksem adresu URL „https://ted.europa.eu/api/v2.0”. Nowa wersja była konieczna, ponieważ niektóre zmiany nie były zgodne z poprzednimi wersjami.

Zmiany

 • Operacje w „/api/latest” zostały usunięte.
 • Klucz API nie jest już wymagany.
 • W polach „ND” i „Dz.U.” wyników wyszukiwania pojawia się teraz ciąg znaków (zamiast liczby całkowitej) odzwierciedlający ich rzeczywistą treść.

Udoskonalenia

 • Nowa operacja umożliwiająca wyszukiwanie liczby ogłoszeń dla każdego obszaru geograficznego (kod NUTS).
 • Różne ulepszenia w dokumentacji OpenAPI.