CPV

Wspólny slownik zamówien (CPV) stanowi jednolity system klasyfikacji zamówien publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotów zamówien publicznych.

Stosowane kody CPV

Kody CPV przyjete przez rozporzadzenie (WE) nr 213/2008 zmieniona sa stosowane od 17/09/2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień: PDF

CPV 2008 Noty wyjaśniające: PDF

CPV 2008 Słownik uzupełniający, noty wyjaśniające: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Badania dotyczące CPV (DG GROW)

Co to jest Wspólny slownik zamówien (CPV)?

Wspólny slownik zamówien (CPV) sklada sie ze slownika glównego, uzywanego do okreslenia przedmiotu zamówienia, oraz slownika uzupelniajacego, umozliwiajacego dodanie informacji o charakterze jakosciowym. Slownik glówny opiera sie na strukturze drzewa, obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z 9 cyfr (osmiocyfrowego kodu i cyfry kontrolnej), powiazane ze sformulowaniami, które stanowia opis dostaw, robót budowlanych lub uslug tworzacych przedmiot zamówienia.

CPV sklada sie ze slownika glównego oraz slownika uzupelniajacego.

Slownik glówny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powiazane ze sformulowaniami, które stanowia opis dostaw, robót budowlanych lub uslug tworzacych przedmiot zamówienia.

  • Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy (XX000000-Y);
  • Pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
  • Pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
  • Pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra sluzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Slownik uzupelniajacy moze byc stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje skladaja sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformulowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych szczególów odnoszacych sie do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny sklada sie z:

  • pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;
  • drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia sluzy do celów weryfikacji.

Korzystanie ze Wspólnego slownika zamówien (CPV)

Czy w standardowych formularzach nalezy obowiazkowo stosowac klasyfikacje CPV?

Na terenie Unii Europejskiej stosowanie nomenklatury Wspólnego slownika zamówien obowiazuje od 1 lutego 2006 r.

Wersje Wspólnego slownika zamówien z 2008 r. nalezy traktowac jako aktualnie obowiazujaca w odniesieniu do:

  1. Wypelniania ogloszen o konkursie
  2. Wyszukiwania mozliwosci biznesowych w witrynie TED
  3. Znajdowania ogloszen o zamówieniu w archiwum wityny TED.

Jak wypelnic ogloszenie o konkursie zgodnie z Wspólnym slownikiem zamówien (CPV)?

Instytucje zamawiajace powinny znalezc kod maksymalnie zblizony do przedmiotu ich zamówienia. Chociaz w niektórych przypadkach moze zaistniec koniecznosc wyboru przez instytucje zamawiajace kilku kodów, wazne jest aby wybrac jeden kod jako nazwe zamówienia. Jezeli stopien dokladnosci CPV okaze sie niewystarczajacy, wówczas instytucje zamawiajace powinny znalezc dzial, grupe, klase lub kategorie, które w najlepszy sposób beda opisywac planowane zamówienie; kod bardziej ogólny mozna rozpoznac po wiekszej liczbie zer.