Zakodowane dane do wyszukiwania ogłoszeń TED

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2018 r.

Przedstawione poniżej zakodowane dane są dołączane do ogłoszeń TED, aby ułatwić wyszukiwanie. Chociaż źródłem tych danych są same ogłoszenia, niektóre pochodzą z wcześniej określonego wykazu. Wykaz zakodowanych danych przedstawiono poniżej. We wcześniej określonych wykazach dodaje się xml, aby pokazać różne mapowania wykorzystywane przez schemat i aplikacje; pliki te stanowią informacje uzupełniające.

Tytuł pola

Opis

Wykaz użytych kodów

Kod w zakodowanych danych i wyszukiwanie eksperckie

Tytuł w formularzu wyszukiwania

Tytuł w wyszukiwaniu

eksperckim

Tytuł

Tytuł procedury udzielania zamówień publicznych

 

TI

   

Numer dokumentu

Numer dokumentu TED

 

ND

Numer dokumentu

Numer dokumentu

Data publikacji

Data publikacji w TED

 

PD

Data publikacji

Data publikacji

OJS

Numer suplementu do dziennika urzędowego, w którym opublikowano ogłoszenie

 

OJ

Numer wydania

Numer wydania

Miejscowość

Miasto instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

 

TW

Miejscowość

 

Nazwa instytucji

Nazwa instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

 

AU

Nazwa instytucji

 Nazwa instytucji

Nagłówek

Nagłówek strony ogłoszenia

 

HD

   

Kraj

Kraj instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

countries.xml

CY

Kraj

Kraj

Rodzaj instytucji

Rodzaj instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Rodzaj instytucji

 Rodzaj instytucji

Instytucje UE

Nazwa instytucji UE

 

HA

Instytucje europejskie

 Instytucje europejskie

Dokument wysłany

Data wysłania ogłoszenia do Urzędu Publikacji

 

DS

Data dokumentacji

Data dokumentacji

Termin

Termin składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału

 

DT

Termin

Termin

Rodzaj zamówienia

Rodzaj procedury udzielania zamówień Na przykład roboty budowlane, dostawy lub usługi

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Zamówienie

Rodzaj zamówienia

Procedura

Procedura udzielania zamówień, która reguluje warunki i terminy mające zastosowanie do zamówień publicznych.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Procedura

Rodzaj procedury

Dokument

Rodzaj dokumentu w sprawie zamówienia publicznego

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Rodzaj dokumentu

 Rodzaj dokumentu

Regulacja

Zasięg rynkowy

RP_REGULATION.xml

RP

Regulacja

Regulacja rynku

Rodzaj oferty

Określenie, czy i w jaki sposób można łączyć części przy składaniu ofert w ramach procedury udzielania zamówień publicznych.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Rodzaj oferty

Kryteria przyznania

Kryteria przyznania stosowane przy udzielaniu zamówienia

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Kryteria przyznania

Kod CPV

Wspólny słownik zamówień

CPV_2008.xml

PC

Kod CPV

Kod CPV

Pierwotny kod CPV

Wspólny słownik zamówień

CPV_2008.xml

OC

Kod CPV

Kod CPV

Kod NUTS

Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych

 

RC

Kod NUTS

Kod NUTS

Adres internetowy

Adres internetowy instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

 

IA

   

Dyrektywa

Podstawa prawna zastosowana w procedurze udzielania zamówień publicznych

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Główna działalność

Charakter głównego rodzaju działalności instytucji zamawiającej / podmiotu zamawiającego

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Główna działalność

 Główne działania