Od 1 marca 2020 r. ogłoszenia o zamówieniach na świadczenie usług kolejowego i drogowego transportu publicznego osób należy składać wyłącznie przy użyciu aplikacji eNotices dostępnej pod adresem: https://enotices.ted.europa.eu/changeLanguage.do?language=pl

Urząd Publikacji nie będzie już przyjmować ani przetwarzać ogłoszeń przesłanych inną drogą.


Tenders Electronic Daily, w którym publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych z UE i spoza UE

Informacje przeznaczone dla użytkowników posiadających status TED eSender i na ich temat

Wniosek online o sporządzanie i publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Dokumentacja przetargowa dla unijnych zaproszeń do ubiegania się o zamówienie
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
BREXIT for businesses