As of 1 January 2021 procurement notices from UK Contracting Authorities and Contracting Entities will not be published anymore on TED as the EU rules on public procurement will cease to apply to and in the United Kingdom.

Procurement notices in relation to procedures published by 31 December 2020 will still be published on TED as there is an obligation on UK Contracting Authorities and Contracting Entities to still apply EU law to on-going procedures (i.e. those published by 31 December 2020) and, therefore, an obligation to send their relevant notices (e.g. corrigenda notices, contract award notices, contract modification notices) to TED.


Tenders Electronic Daily, w którym publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych z UE i spoza UE

Informacje przeznaczone dla użytkowników posiadających status TED eSender i na ich temat

Wniosek online o sporządzanie i publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych

Dokumentacja przetargowa dla unijnych zaproszeń do ubiegania się o zamówienie
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
Solidarność UE z Ukrainą