Standaardformulieren voor overheidsopdrachten

Bekendmaking in PB S

Om u te helpen bij het publiceren van gegevens over overheidsopdrachten binnen de EU in het Publicatieblad, heeft de Europese Commissie standaardformulieren opgesteld die zijn afgestemd op elk van de mogelijke EU-rechtsgrondslagen voor de publicatie van deze gegevens, namelijk:

  • formulieren op basis van TED-schema’s, beschreven in Verordening (EU) 2015/1986
  • e-formulieren, beschreven in Verordening (EU) 2019/1780.

De verordening e-formulieren is sinds 14 november 2022 in werking. Vanaf die datum, en tot 24 oktober 2023, is het gebruik van e-formulieren door kopers facultatief. Tijdens deze overgangsperiode accepteert het Publicatiebureau zowel de huidige aankondigingen op basis van TED-schema’s als de nieuwe aankondigingen in de vorm van e-formulieren, en worden beide soorten aankondigingen op het TED-portaal getoond.

Het gebruik van e-formulieren wordt op 25 oktober 2023 verplicht. Vanaf die datum aanvaardt het Publicatiebureau geen aankondigingen op basis van TED-schema’s meer, hoewel het TED-portaal de tot en met 24 oktober 2023 ingediende aankondigingen op basis van TED-schema’s zal blijven tonen.

Formulieren in pdf-formaat

Let op: de onderstaande standaardformulieren op basis van TED-schema’s dienen uitsluitend ter referentie.

#

Rechtsgrondslag

Formulieren

1

2014/24/EU

Vooraankondiging 

2

2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht 

3

2014/24/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht 

4

2014/25/EU

Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren 

5

2014/25/EU

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren 

6

2014/25/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren 

7

2014/25/EU

Erkenningsregeling – nutssectoren 

8

2014/24/EU

Aankondiging door middel van een kopersprofiel 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen 

2014/25/EU

14

-

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie 

15

2014/23/EU

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid  

17

2009/81/EC

Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid 

18

2009/81/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid 
     
19 2009/81/EC Aankondiging van een opdracht in onderaanneming 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Aankondiging van een wijziging 
21 2014/24/EU Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten 
22 2014/25/EU Sociale en andere specifieke diensten – nutssectoren 

23

2014/23/EU

Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten 

24

2014/23/EU

Aankondiging van een concessieovereenkomst 

25

2014/23/EU

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst 

T1

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract 

T2

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 

 

Aankondiging van een concessieovereenkomst