Standaardformulieren voor overheidsopdrachten

Publicatie in PB S

Om informatie over overheidsopdrachten in de EU makkelijker te kunnen publiceren, heeft de Europese Commissie verschillende standaardformulieren gemaakt op basis van de diverse EU-regelingen voor zulke bekendmakingen.

Het Publicatiebureau van de EU is verantwoordelijk voor de officiële bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten in het Supplement van het Publicatieblad van de EU (PB S) via TED.
Overheidsinstanties die hun opdrachten op
TED willen publiceren, kunnen de gegevens daarover (de aankondigingen) naar ons sturen via onze applicatie eNotices of via een eSender  naar keuze.

Alleen elektronische bestanden in het officiële XML-formaat van TED worden aanvaard. Op de website EU Vocabularies vindt u meer informatie en gecontroleerde vocabularia, schema’s, ontologieën, datamodellen, enz. van de instellingen en organen van de EU.

Formulieren in PDF-formaat

We publiceren alle formulieren, louter ter informatie, ook in PDF-formaat.
Ook de rechtsgrond van alle formulieren kunt u hier vinden.
Om een al gepubliceerde aankondiging te wijzigen, moet u het formulier “Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie” gebruiken (
Instructies voor het gebruik van standaardformulier 14, “Rectificatie”).

#

Rechtsgrondslag

Formulieren

1

2014/24/EU

Vooraankondiging 

2

2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht 

3

2014/24/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht 

4

2014/25/EU

Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren 

5

2014/25/EU

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren 

6

2014/25/EU

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren 

7

2014/25/EU

Erkenningsregeling – nutssectoren 

8

2014/24/EU

Aankondiging door middel van een kopersprofiel 

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen 

2014/25/EU

14

-

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie 

15

2014/23/EU

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf 

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid  

17

2009/81/EC

Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid 

18

2009/81/EC

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid 
     
19 2009/81/EC Aankondiging van een opdracht in onderaanneming 
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Aankondiging van een wijziging 
21 2014/24/EU Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten 
22 2014/25/EU Sociale en andere specifieke diensten – nutssectoren 

23

2014/23/EU

Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten 

24

2014/23/EU

Aankondiging van een concessieovereenkomst 

25

2014/23/EU

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst 

T1

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract 

T2

Verordening 1370/2007 – het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 

 

Aankondiging van een concessieovereenkomst