Verzenden van elektronische aankondigingen

Aankondigingen worden binnen vijf dagen na ontvangst door het Publicatiebureau bekendgemaakt in het Supplement van het PB op de TED-website.

 

Online formulieren invullen of XML-bestanden sturen?

U kunt aankondigingen van overheidsopdrachten voor publicatie indienen door:

TED eSenders zijn bijvoorbeeld nationale publicatiebladen, aanbestedende diensten die veel elektronische aankondigingen doorsturen, overheidsinstanties en particuliere bedrijven die namens aanbestedende diensten optreden, en ontwikkelaars van software voor elektronisch aanbesteden.