Elektronische aankondigingen versturen

Aankondigingen worden binnen vijf dagen na ontvangst door het Publicatiebureau gepubliceerd in het Supplement van het PB op de TED-website.

Aankondigingen van EU-instellingen worden volledig vertaald in alle officiële EU-talen en hoeven daarom volgens artikel 103, lid 1, van het Financieel Reglement, afhankelijk van de lengte, pas na zeven tot twaalf dagen te worden gepubliceerd.
 

Online formulieren invullen of XML-bestanden sturen?

Er zijn drie manieren om aankondigingen van overheidsopdrachten gestructureerd en elektronisch in te dienen:

 

Dit adviseren wij aanbestedende diensten die maar een paar aankondigingen per jaar hoeven te publiceren.  

 

TED eSenders zijn bijvoorbeeld nationale publicatiebladen, aanbestedende diensten die veel elektronische aankondigingen doorsturen, overheidsinstanties en particuliere bedrijven die namens aanbestedende diensten optreden, en ontwikkelaars van software voor elektronisch aanbesteden