Wetgeving en nuttige links

EU: Beleid op het gebied van overheidsopdrachten
europa.eu/pol/singl/index_nl.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Europese interne markt: openbare aanbesteding
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: interoperabele levering van Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers.
ec.europa.eu/idabc

Portal van het mkb: toegang tot informatie voor kleine en middelgrote bedrijven in Europa
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: systeem voor het oplossen van problemen op de interne markt
ec.europa.eu/solvit/site/index_nl.htm

Uw Europa - Bedrijfsleven: zaken doen in een ander land.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_nl.htm

e-CERTIS: documenten/certificaten voor internationale aanbesteding
e-CERTIS verstrekt gedetailleerde informatie over de certificaten en documenten die normaal gesproken nodig zijn voor aanbestedingen in de diverse EU-landen. Het systeem is bedoeld voor nationale vaklui. Het helpt ondernemers die een inschrijving voorbereiden om bewijsstukken te selecteren die aan de vereisten van een buitenlandse oproep tot inschrijving voldoen. Het helpt aanbestedende autoriteiten die inschrijvingen ontvangen om formulieren te identificeren en te herkennen die door buitenlandse inschrijvers zijn ingediend, alsook om de inhoud van formulieren uit partnerlanden in verband te brengen met de lokale equivalenten.
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_nl.htm

CEN: Europees standaardiseringscomité dat bijdraagt tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte met vrijwillige technische standaarden die vrijhandel, de veiligheid van werknemers en consumenten, interoperabiliteit van netwerken, milieubescherming, uitvoering van O&O-programma's en overheidsopdrachten promoten.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30