Optreden als TED eSender

Het Publicatiebureau biedt verschillende toepassingen aan voor het verzamelen, valideren, verwerken, visualiseren en verspreiden van de standaardformulieren voor overheidsopdrachten, namelijk:

Tot 24 oktober 2023 kunnen TED eSenders de eSentool-applicatie gebruiken om gestructureerde XML-bestanden te verzenden die voldoen aan het huidige TED-schema en de huidige validatieregels. Om TED eSender te worden, moet u een kwalificatieprocedure doorlopen en met succes afronden. Deze procedure wordt volledig uitgelegd in de TED eSenders-workspace.

Vanaf 14 november 2022 kunnen TED eSenders de eNotices2-applicatie gebruiken om e-formulieren naar het Publicatiebureau te sturen. eNotices2 vervangt de applicaties die momenteel in gebruik zijn, d.w.z. eNotices en eSentool. Aankondigingen moeten worden ingediend en beheerd via de webinterface of via de applicatieprogrammeerinterface (API) van TED. Informatie over het gebruik van de TED-API is te vinden op https://docs.ted.europa.eu/home/index.html.

Het Publicatiebureau heeft preview-omgevingen ontwikkeld om eSenders en belanghebbenden in een vroeg stadium toegang te bieden. Vroege versies van de TED-applicaties voor de verwerking van e-formulieren zullen op deze site worden geüpload zodra deze beschikbaar komen.