TED eSender worden

Een TED eSender worden is een procedure, bestaande uit de acceptatie van uw project, tests en XML-bestanden versturen voor bekendmaking. Deze moeten overeenstemmen met de normen bepaald door het Publicatiebureau. Het Publicatiebureau voorziet softwareontwikkelaars van XML-schema's en uitgebreide documentatie als ondersteuning voor de ontwikkeling van hun eigen toepassingen.

Overzicht van de testfasen

De testfasen zullen elk ongeveer één maand in beslag nemen. U krijgt een verslag toegestuurd met een gedetailleerde analyse voor uw testaankondigingen. U moet alle XML-bestanden valideren voor u ze verstuurt. Het Publicatiebureau stelt een onlineviewer/-parser ter beschikking waarmee u de XML-aankondigingen kunt testen. Als u aankondigingen namens aanbestedende diensten wil versturen, is het belangrijk dat aankondigingen niet door zowel de aanbestedende dienst als de TED eSender worden verstuurd. Dit is nodig om dubbels te vermijden.

Procedures en registratie

Wij verzoeken u eerst de documenten over de algemene en administratieve procedures te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels op TED eSenders Workspace. Op deze website vindt u tevens de technische documenten, met inbegrip van de meest recente XML-schema's, en het eSender-registratieformulier. Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met TED eSenders Support: simap@publications.europa.eu.