Voor ontwikkelaars

Op deze pagina staan de application programming interfaces (APIs) van de TED-webapplicatie van het Publicatiebureau. De documentatie is beschikbaar via Swagger UI of in de vorm van PDF-documenten.

Let op: Het Publicatiebureau geeft toegang tot de API’s van TED, maar biedt geen verdere ondersteuning voor het gebruik van deze API’s.

Gebruikers

Beschrijving

Vereisten

Protocol

TED-API's voor alle gebruikers

Met de TED Notice Viewer API kan iedere gebruiker een aankondiging in PDF- of HTML-formaat weergeven.

Met deze API kunt u diverse read-only operaties aansturen in de TED Notice Viewer.

Geen toestemming nodig

REST 

Met de TED Website API kan elke gebruiker gegevens van aankondigingen opvragen.

Met deze API kunt u allerlei informatie van de website van TED binnenhalen (read-only).
 

API KEY (optioneel in de nieuwe versie)

REST

TED-API voor eSenders

eSentool API – Production geeft eSenders diverse mogelijkheden om aankondigingen op TED te publiceren.

eSender ID

REST

TED-API's voor wie eSender wil worden

eSentool API – Qualification biedt diverse mogelijkheden voor wie eSender wil worden om zich te kwalificeren en vervolgens aankondigingen naar TED te sturen ter publicatie.

eSender ID

REST

eSentool API – Simulation biedt diverse mogelijkheden voor wie eSender wil worden om de publicatie van aankondigingen op TED te simuleren.

eSender ID

REST

TED-API's voor EU-instellingen

eTendering CfT List Service is een eenvoudige service van de eTendering-website die basisgegevens aanbiedt over gepubliceerde aanbestedingen. Dankzij deze service kunnen aanbestedende diensten informatie over hun aanbestedingen op hun eigen website publiceren.

Een officiële account van een EU-instelling

HTTP/GET

TED API for EU Institutions is een speciale API voor DG GROW en het GCO

Speciale credentials

REST