Voor ontwikkelaars

Het Publicatiebureau biedt een aantal API’s (Application Programming Interfaces) voor TED en eTendering, websites over Europese overheidsopdrachten.

Met deze API's kunt u:

enlightened  Het Publicatiebureau geeft toegang tot deze API’s, maar biedt geen technische ondersteuning bij het gebruik ervan.

Algemene informatie

De registratievereisten en authenticatiemechanismen van onze API’s zijn afhankelijk van de toepassing en het beoogde publiek. Lees de beschrijvingen van de afzonderlijke API’s voor nadere bijzonderheden.

Onze API’s zijn gebaseerd op REST en maken gebruik van standaard HTTP-responsecodes. Het dataformaat voor requests en responses is JSON. Voor bijna alle API’s geven we een gestructureerde beschrijving met behulp van de OpenAPI-specificatie versie 2.0 ("Swagger”).

Wanneer een aankondiging in XML-formaat in de JSON-data wordt ingebed, wordt deze in Base64 gecodeerd en als string behandeld. Dit voorkomt problemen met tekens die in JSON een specifieke betekenis hebben (aanhalingstekens, komma’s, enz.).

Versiebeheer

Wanneer we in een API een wijziging aanbrengen die niet backwards compatible is, creëren we een nieuwe versie. In de URL's wordt dan het versienummer opgenomen, bijvoorbeeld ".../v2/...".

De volgende wijzigingen worden als backwards compatible beschouwd:

 • toevoeging van nieuwe API-commando's
 • toevoeging van nieuwe facultatieve inputparameters (in JSON of in de zoekstring) aan bestaande API-commando's
 • toevoeging van nieuwe JSON-property's aan bestaande API-responses
 • verandering van de volgorde van property's in bestaande API-responses

Hieronder, onder Laatste nieuws, vindt u een overzicht van de meest recente aanpassingen van onze API’s.

Aanbevelingen voor client-implementaties

Om de compatibiliteit te garanderen moeten onverwachte velden door de client worden genegeerd. Vertrouw niet op een bepaalde volgorde van de JSON-velden.

In de header van elk HTTP-request moet de "User-Agent" worden gedefinieerd. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk. Dat helpt ons eventuele problemen te ontdekken.

Opvragen van gepubliceerde gegevens

Voor de hier beschreven commando's is geen registratie of authenticatie nodig.

Zoeken en ophalen van aankondigingen

U kunt aan de hand van verschillende criteria op TED gepubliceerde aankondigingen van overheidsopdrachten zoeken en specifieke gegevens opvragen over de aankondigingen die aan uw criteria beantwoorden. Als zoekstring gebruikt u dezelfde zoekstring als voor geavanceerd zoeken.

Met een specifiek commando kunt u ook het aantal aankondigingen per geografisch gebied (NUTS-code) opvragen. De TED-website gebruikt deze informatie om de kaart "Plaats van levering" aan te maken.

Meer informatie hierover vindt u in de API-documentatie.

U kunt de aankondigingen in XML-formaat groepsgewijs downloaden van de TED-website. Alle aankondigingen voor een bepaalde dag of maand worden dan in één archiefbestand opgenomen.

De XML-schema’s voor de aankondigingen en de bijbehorende documentatie vindt u op de website EU Vocabularies.

Een subset van de gegevens uit de aankondigingen op TED is ook beschikbaar als dataset op het opendataportaal van de EU (in CSV-formaat).

Aankondigingen in verschillende formaten bekijken

Op basis van de inhoud van een aankondiging in XML-formaat kunt u vragen om een aankondiging in HTML- of PDF-formaat in een specifieke taal.

Meer informatie hierover vindt u in de API-documentatie.

Gepubliceerde aankondigingen van aanbestedingen van EU-instellingen

U kunt een lijst opvragen van aanbestedingen van EU-instellingen, zoals gepubliceerd op de eTendering-website.

De lijst met basisgegevens over elke aanbesteding kan worden gefilterd op:

 • naam van de aanbestedende dienst
 • status van de aanbesteding
 • taal

Meer informatie hierover vindt u in de API-documentatie in PDF-formaat.

Te publiceren aankondigingen indienen

Openbare of particuliere instanties die "TED eSender" zijn, kunnen met hun eigen softwaresysteem aankondigingen ter publicatie op TED aanbieden. Zie hiervoor onze pagina TED eSender worden.

De betrokken commando's kunnen alleen worden gebruikt door eSenders en aanvragers van de eSender-status. De beveiliging gebeurt met basisauthenticatie via HTTPS.

Hoe u als eSender aankondigingen voor publicatie op de TED-site kunt uploaden, leest u in de productie API-documentatie van eSentool.

Dezelfde commando's zijn op twee andere eindpunten beschikbaar voor eSender-aanvragers.

 • Om het publiceren van aankondigingen te simuleren, kunnen ze gebruikmaken van de simulatie-API van eSentool, die beschreven wordt in de desbetreffende API-documentatie.
 • Om in aanmerking te komen voor het publiceren van aankondigingen, kunnen ze gebruikmaken van de kwalificatie-API van eSentool, die beschreven wordt in de desbetreffende API-documentatie..

Integratie in het aanbestedingsproces

We bieden verschillende commando's aan voor de integratie van onze applicaties in het ruimere aanbestedingsproces, zoals:

 • het opstellen of bijwerken van een ontwerpaankondiging in eNotices
 • het opvragen van informatie over een aankondiging zolang deze gepubliceerd wordt
 • het opvragen van het aantal woorden en tekens waaruit een aankondiging bestaat.

Alleen EU-instellingen hebben momenteel toegang tot deze commando's. Er zijn verschillende authenticatiemethodes beschikbaar.

Meer informatie hierover vindt u in de API-documentatie.

Laatste nieuws

15/09/2019: Nieuwe versie van de zoek-API voor TED

De zoek-API voor TED is vernieuwd. Voor de nieuwe versie wordt de URL-prefix "https://ted.europa.eu/api/v2.0” gebruikt. De nieuwe versie was nodig omdat we een aantal wijzigingen hebben aangebracht die niet backwards compatible zijn.

Wijzigingen

 • De commando's onder "/api/latest" zijn geschrapt.
 • De API-key is niet langer nodig.
 • De velden "ND" en "PB” in de zoekresultaten zijn nu strings in plaats van integers, wat strookt met de eigenlijke inhoud ervan.

Verbeteringen

 • Nieuw commando voor het ophalen van het aantal aankondigingen voor elk geografisch gebied (NUTS-code).
 • Diverse verbeteringen in de OpenAPI-documentatie.