Ontwikkelaarshoek voor eSenders en hergebruikers

Het Publicatiebureau stelt verschillende API’s ter beschikking die verband houden met TED en Europese overheidsopdrachten.

Met deze API’s kunt u:

verlicht Het Publicatiebureau kan geen training aanbieden over het gebruik van de API’s. De bovenstaande links bieden echter toegang tot documentatie voor ontwikkelaars en andere technische profielen.

 

Algemene informatie

De registratievereisten en authenticatiemechanismen verschillen per API. Registratie is verplicht voor alle API’s, behalve de API voor de TED-website.

Voor alle API’s behalve de lijst met aanbestedingen van EU-instellingen biedt het Publicatiebureau een gestructureerde beschrijving op basis van de OpenAPI-specificatie (ook bekend als “Swagger”).

Wanneer een aankondiging in XML-formaat in de JSON-data wordt ingebed, wordt deze in Base64 gecodeerd en als string behandeld. Dit voorkomt problemen met tekens die in JSON een specifieke betekenis hebben (aanhalingstekens, komma’s enz.).

 
Versiebeheer

Wanneer een geïmplementeerde wijziging niet achterwaarts compatibel is, wordt een nieuwe versie aangemaakt. Het versienummer is onderdeel van de URL’s, bijvoorbeeld “/v2/…”.

De volgende wijzigingen zijn achterwaarts compatibel:

  • toevoeging van nieuwe API-commando’s;
  • toevoeging van nieuwe facultatieve inputparameters aan bestaande API-commando’s (in JSON of in de zoekstring);
  • toevoeging van nieuwe JSON-property’s aan bestaande API-responses;
  • verandering van de volgorde van property’s in bestaande API-responses.
 
Aanbevelingen voor client-implementaties

Om de compatibiliteit te garanderen, moeten onverwachte velden door de client worden genegeerd. Ga er niet vanuit dat de JSON-velden in een bepaalde volgorde staan.

In de header van elk HTTP-request moet de “User-Agent” worden gedefinieerd. Doe dit zo nauwkeurig mogelijk, dat helpt ons bij het analyseren van eventuele problemen.

 

Aankondigingen indienen voor publicatie

Het Bureau voor publicaties biedt openbare of particuliere organen die “TED eSender” zijn de mogelijkheid om aankondigingen voor publicatie op de TED-website via hun eigen softwaresysteem in te dienen. Zie de pagina Optreden als TED eSender.

 

Aankondigingen in verschillende formaten bekijken

Op basis van de inhoud van een aankondiging in XML-formaat kunt u de aankondiging ook verkrijgen in HTML- of PDF-formaat en in een specifieke taal. De toegang is anoniem.

Er zijn twee verschillende API’s beschikbaar:

 

Gegevens op de TED-website zoeken en downloaden

Sinds 14 november 2022 zijn op de TED-website zowel formulieren op basis van TED-schema’s als e-formulieren te vinden.

Als u TED-aankondigingen hergebruikt, moet u uw systemen aanpassen om de aankondigingen op basis van e-formulieren te ondersteunen.

 
Gepubliceerde aankondigingen zoeken en downloaden – de TED-website-API

De TED-website-API is anoniem toegankelijk, zodat u de zoekmachine van de website kunt gebruiken om specifieke aankondigingen van overheidsopdrachten te vinden. Gebruik “geavanceerd zoeken” om op basis van verschillende criteria naar resultaten te zoeken en de resultaten te filteren. Omdat met de verordening e-formulieren een nieuw TED-schema werd ingevoerd, zijn sommige zoekcriteria aangepast. In de zoek-API is een “search-controller-v3” ingevoerd, waarmee zowel in aankondigingen op basis van TED-schema’s als in aankondigingen op basis van e-formulieren kan worden gezocht. Meer informatie hierover vindt u in de documentatie over de TED-website-API.

Daarnaast zijn de volgende zoekcriteria voor aankondigingen aangepast: type koper, gunningscriterium, rechtsgrondslag, hoofdactiviteit, type contract, type procedure, type aankondiging en type document, publiekrechtelijk lichaam, land, plaats van uitvoering, en taal waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend.

In dit document vindt u een gedetailleerde overeenstemmingstabel tussen de codewaarden die tot en met 2 november 2022 in gebruik waren en de codewaarden die vanaf die datum moeten worden gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de nieuwe helppagina’s of neem contact op met de helpdesk.

Met de TED-website-API kunt u ook zoeken naar informatie over het aantal aankondigingen per geografisch gebied (NUTS-code) en u kunt deze informatie verkrijgen in de vorm van een kaart met plaatsen van uitvoering.

 
XML-bulkdownload

Als u bent ingelogd, kunt u op de TED-website ook aankondigingen in XML-formaat in bulk downloaden. Eén archiefbestand bevat dan alle aankondigingen voor een bepaalde dag of maand.

Deze functie is ook beschikbaar op de TED-FTP-server.

 
Uitbreiding van het publicatienummer voor aankondigingen tot 8 cijfers

Tot voor kort konden op de TED-website maximaal 999 999 aankondigingen per jaar worden gepubliceerd (d.w.z. 6 cijfers, bv. 1-2022, 654321-2022).

Om elk jaar meer dan een miljoen aankondigingen te kunnen publiceren, hebben we het aantal cijfers in het publicatienummer verhoogd tot 8 (bv. 1-2024, 87654321-2024).

Als gevolg van deze uitbreiding hebben de XML-pakketten nu twee manieren om XML-bestanden te nummeren:

  • voor aankondigingen in de vorm van e-formulieren telt de bestandsnaam 8 cijfers (bv. 00654321_2022.xml);
  • voor aankondigingen op basis van TED-schema’s telt de bestandsnaam 6 cijfers (bv. 123456_2022.xml).

Het publicatienummer telt 8 cijfers voor aankondigingen in de vorm van e-formulieren en 6 cijfers voor aankondigingen op basis van TED-schema’s.

 
CSV-bestanden

Een subset van de gegevens uit de aankondigingen op de TED-website is ook in CSV-formaat beschikbaar als dataset op data.europa.eu.

 

Aankondigingen van aanbestedingen van EU-instellingen zoeken en downloaden

U kunt een lijst opvragen van aanbestedingen van EU-instellingen, zoals gepubliceerd op de website eTendering.

De lijst met basisgegevens over elke aanbesteding kan worden gefilterd op:

  • naam van de aanbestedende dienst;
  • status van de aanbesteding;
  • taal.

Meer informatie hierover vindt u in de API-documentatie in PDF-formaat.