Datacodes om te zoeken in TED-aankondigingen

Laatste update (21/12/2018)

Om zoekopdrachten makkelijker te maken, biedt TED bij zijn aankondigingen de volgende datacodes aan. Hoewel de gegevens uit de aankondigingen zelf komen, zijn sommige afkomstig uit een vooraf bepaalde codelijst. De lijst van datacodes staat hieronder. Voor lijsten van vooraf gedefinieerde codes is ter informatie een xml-bestand beschikbaar met de diverse mappings per schema en applicatie.

Naam van het veld

Beschrijving

Gebruikte codelijst

Datacode voor zoeken op datacodes en uitgebreid zoeken

Veldnaam in zoekmasker

Veldnaam bij uitgebreid

zoeken

Titel

Titel van de aanbestedingsprocedure

 

TI

   

Documentnummer

Nummer van het document in TED

 

ND

Documentnummer

Documentnummer

Publicatiedatum

Datum van publicatie op TED

 

PD

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Supplement van het PB

Nummer van het supplement van het PB waarin de aanbesteding is aangekondigd

 

OJ

Nummer van het Publicatieblad

Nummer van het Publicatieblad

Plaats

Gemeente van de aanbestedende dienst

 

TW

Plaats

 

Naam van de instantie

Naam van de aanbestedende dienst

 

AU

Naam van de instantie

 Naam van de instantie

Kopje

Kopje boven de aankondiging

 

HD

   

Land

Land van de aanbestedende dienst

countries.xml

CY

Land

Land

Soort instantie

Soort aanbestedende dienst

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Soort instantie

 Soort instantie

EU-instelling

Naam van de EU-instelling

 

HA

Europese instellingen

 Europese instellingen

Document verzonden

Datum van verzending van de aankondiging naar het Publicatiebureau

 

DS

Datum document

Datum document

Uiterste termijn

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

 

DT

Uiterste termijn

Uiterste termijn

Aard contract

De aard van de aanbestedingsprocedure.  Bijvoorbeeld: werkzaamheden, leveringen of diensten.

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Contract

Soort contract

Procedure

De procedure, inclusief voorwaarden en uiterste termijnen, die van toepassing is op de aanbesteding.

PR_PROCEDURE.xml

PR

Procedure

Soort procedure

Document

Soort aanbestedingsdocument

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Soort document

 Soort document

Verordening

Regelgeving inzake overheidsopdrachten

RP_REGULATION.xml

RP

Verordening

Marktregulering

Soort offerte

Regels die bepalen of en hoe er percelen mogen worden gecombineerd bij de indiening van een offerte.

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Soort offerte

Gunningscriteria

De criteria die worden gehanteerd om een opdracht te gunnen.

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Gunningscriteria

CPV-code

Code uit de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

CPV_2008.xml

PC

CPV-code

CPV-code

Oorspronkelijke CPV-code

Code uit de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten

CPV_2008.xml

OC

CPV-code

CPV-code

NUTS-code

Code uit de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

 

RC

NUTS-code

NUTS-code

Internetadres

Internetadres van de aanbestedende dienst

 

IA

   

Richtlijn

De rechtsgrondslag voor de aanbestedingsprocedure

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Rechtsgrondslag

Rechtsgrondslag

Hoofdactiviteit

De aard van de hoofdactiviteit van de aanbestedende dienst

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Hoofdactiviteit

 Voornaamste activiteiten