Tenders Electronic Daily: bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten uit de EU en daarbuiten

Informatie voor en over TED eSenders

Een onlineapplicatie voor het voorbereiden en bekendmaken van aankondigingen van overheidsopdrachten

Aanbestedingsstukken voor oproepen tot mededinging uit de EU
SIMAP [sımɑp], acronym
information system for public procurement (fr. système d'information pour les marchés publics).
EU-solidariteit met Oekraïne