De Simap-website is verhuisd van http://simap.europa.eu naar http://simap.ted.europa.eu. Gelieve uw bookmarks aan te passen.

Tenders Electronic Daily: bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten uit de EU en daarbuiten

Informatie voor en over TED eSenders

Een onlineapplicatie voor het voorbereiden en bekendmaken van aankondigingen van overheidsopdrachten

Aanbestedingsstukken voor oproepen tot mededinging uit de EU
SIMAP [sımɑp], acroniem
toegang tot overheidsopdrachten (fr. système d'information pour les marchés publics).