Elektroninių skelbimų siuntimas

Leidinių biurui gavus skelbimą, jis per penkias dienas paskelbiamas Oficialiojo leidinio S serijoje naudojantis svetaine TED.

Visas ES institucijų pateiktų skelbimų tekstas išverčiamas į visas oficialiąsias ES kalbas, šie skelbimai paskelbiami per 7 arba 12 dienų priklausomai nuo jų ilgio, kaip nustatyta Finansinio reglamento 103 straipsnio 1 dalyje.
 

Užpildyti internetinę formą ar siųsti XML rinkmenas?

Viešųjų pirkimų skelbimus struktūrizuotu elektroniniu formatu galima pateikti trimis būdais:

 

Šis būdas rekomenduojamas toms perkančiosioms organizacijoms, kurioms per metus reikia paskelbti tik nedidelį skelbimų skaičių.  

 

Tipiški siuntėjai „eSender“ – tai nacionaliniai Oficialieji leidiniai, perkančiosios organizacijos, siunčiančios daug elektroninių skelbimų, viešosios ar privačiosios įstaigos, veikiančios perkančiųjų organizacijų vardu, taip pat e. viešųjų pirkimų programinės įrangos kūrėjai