Teisės aktai ir naudingos nuorodos

ES: Viešųjų pirkimų politika
europa.eu/pol/singl/index_lt.htm
ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement

Europos bendroji rinka: Viešieji pirkimai
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/

IDABC: Suderintas europinių e. valdžios paslaugų teikimas valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams.
ec.europa.eu/idabc

MVĮ portalas: informacijos apie Europos mažas ir vidutines įmones prieiga
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: Vidaus rinkos problemų sprendimo sistema
ec.europa.eu/solvit/site/index_lt.htm

Jūsų Europa – Verslas: užsiimti bendrovės verslu kitoje šalyje.
ec.europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm

e-CERTIS: dokumentai ir sertifikatai tarptautiniams viešiesiems pirkimams
e-CERTIS svetainėje pateikiama išsami informacija apie viešiesiems pirkimams įvairiose ES šalyse dažniausiai reikalingus sertifikatus ir dokumentus. Skirta šalių specialistams. Ši informacija naudinga pasiūlymus rengiantiems ekonominės veiklos vykdytojams siekiant nustatyti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais būtų pagrįsti užsienio šalies kvietime dalyvauti konkurse reikalaujami įrodymai. Gaudamos pasiūlymus perkančiosios organizacijos galės lengviau atskirti ir suprasti užsienio konkurso dalyvių pasiūlymų formas ir pritaikyti partnerės šalies formų turinį pagal vietos ekvivalentusKitos nuorodos
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-certis/index_lt.htm

CEN: Europos standartizacijos komitetas, prisidedantis įgyvendinant Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės tikslus, taiko savanoriškas technines normas, kurios skatina laisvąją prekybą, darbuotojų ir vartotojų saugą, tinklų operacinį suderinamumą, aplinkos apsaugą, mokslinių tyrimų ir plėtros programų panaudojimą bei viešuosius pirkimus.
www.cen.eu

PLAN Network: Procurement Law Academic Network
www.planpublicprocurement.org

Seminars on European Public Procurement by the European Institute of Public Administration
seminars.eipa.eu/en/home/&t=30