Programuotojų kampelis

Leidinių biuras yra parengęs TED ir Europos viešiesiems pirkimams skirtų saityno programų sąsajų (API).

Naudojantis šiomis API galima:

enlightened Primename, kad nors Leidinių biuras ir suteikia prieigą prie šių API, su jų naudojimu susijusios techninės pagalbos neteikiame.

Bendroji informacija

Mūsų API registracijos reikalavimai ir tapatumo nustatymo priemonės skiriasi priklausomai nuo naudojimo ir tikslinės auditorijos. Išsamios informacijos rasite atskirų API aprašuose.

Mūsų API parengtos vadovaujantis į REST panašiais principais, jose naudojami standartiniai HTTP atsako kodai. Užklausų ir atsakų duomenų formatas yra JSON. Pateikiame beveik kiekvienos API struktūrinį aprašą naudodami „OpenAPI“ specifikaciją v. 2.0 („Swagger“).

Kai pranešimo XML turinys įtraukiamas į JSON turinį, jis užkoduojamas „Base64“ ir tvarkomas kaip eilutė. Taip išvengiama problemų dėl ženklų, kurie JSON turi tam tikrą reikšmę (kabučių, kablelių ir t. t.).

Naujų versijų kūrimas

Kai padarome su ankstesniu turiniu nesuderinamų pakeitimų, sukuriame naują versiją. Versijos numeris nurodomas kiekviename URL, pavyzdžiui, „/v2/...“.

Su ankstesniu turiniu suderinamais laikomi šie pakeitimai:

 • naujų API operacijų įtraukimas,
 • esamų API metodų papildymas naujais neprivalomais įvesties parametrais (JSON formatu arba užklausų eilutėje),
 • naujų JSON savybių įtraukimas į esamus API atsakus,
 • esamų API atsakų savybių išdėstymo tvarkos keitimas.

Skirsnyje „Paskutinės naujienos“ aprašomi visi naujausi mūsų API pakeitimai.

Kliento programų diegimo rekomendacijos

Atsižvelgdami į minėtą suderinamumo politiką, diegdami kliento programą užtikrinkite, kad būtų nepaisoma visų netikėtų atsakų laukelių. Nepasikliaukite JSON laukelių eilės tvarka.

Kiekvienoje mūsų API skirtoje HTTP užklausoje turi būti naudotojo agento antraštė. Kuo tiksliau nurodykite šios antraštės reikšmę, kad mums būtų lengviau spręsti galimas problemas.

Paskelbtų duomenų gavimas

Čia aprašytas operacijas galima naudoti be registracijos ar tapatumo nustatymo.

Skelbimų paieška ir parsisiuntimas

TED svetainėje publikuojamų skelbimų apie pirkimą paieška gali būti vykdoma pagal įvairius kriterijus ir galima atsisiųsti konkrečią informaciją apie norimus kriterijus atitinkančius skelbimus. Paieškos užklausa atitinka užklausą, kuri naudojama atliekant pažangiąją paiešką.

Atlikus tam tikrą operaciją taip pat galima atsisiųsti skelbimų pagal kiekvieną geografinę sritį (NUTS kodą). TED interneto svetainėje ši informacija naudojama paskirties vietų žemėlapiui sukurti.

Išsamesnė informacija pateikiama API dokumentuose.

Be to, iš TED svetainės galima atsisiųsti visą grupę XML skelbimų. Į vieną archyvą sudedami visi kiekvienos dienos ir kiekvieno mėnesio skelbimai.

Skelbimams naudojamos XML schemos ir atitinkami dokumentai pateikiami ES žodynų svetainėje.

Tam tikra TED svetainėje skelbiamų skelbimų duomenų dalis taip pat pateikiama CSV formatu (kableliais atskirtos vertės) kaip duomenų rinkinys ES atvirųjų duomenų portale.

Skelbimų peržiūra įvairiu formatu

Atsižvelgiant į XML skelbimo turinį, tą skelbimą galima atsisiųsti HTML arba PDF formatu ir konkrečia kalba.

Išsamesnė informacija pateikiama API dokumentuose.

Paskelbti ES institucijų konkursai

Galima gauti „eTendering“ svetainėje paskelbtus ES institucijų konkursų sąrašus.

Sąrašą, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną konkursą, galima filtruoti pagal:

 • perkančiųjų organizacijų pavadinimus,
 • konkursų etapus,
 • kalbas.

Išsamesnė informacija pateikiama API dokumentuose (PDF).

Skelbimų siuntimas publikuoti

Mes vykdome operacijas, padedančias viešoms ar privačioms įstaigoms (vadinamiesiems TED e. formų siuntėjams, angl. „TED eSenders“) per savo programinės įrangos sistemas siųsti skelbimus publikuoti TED svetainėje. Mūsų puslapyje sužinokite, kaip tapti TED e. formų siuntėju.

Galimybė naudotis šiomis operacijomis suteikiama tik e. formų siuntėjams ir pateikusiems prašymą jais tapti. Tapatumas nustatomas naudojant bazinę schemą, kurios saugumas užtikrinamas HTTPS protokolu.

Išsamios informacijos apie e. formų siuntėjams skirtas operacijas, kuriomis naudodamiesi jie gali teikti publikuoti skelbimus TED svetainėje, ieškokite priemonės „eSentool Production“ API dokumentuose.

Taip pat vykdome tas pačias operacijas kituose 2 prieigos taškuose, kad pageidaujantiesiems tapti e. formų siuntėjais būtų lengviau:

 • modeliuoti skelbimų publikavimą TED svetainėje naudojantis „eSentool Simulation“ API ir atitinkamais API dokumentais,
 • laikytis skelbimų publikavimo TED svetainėje sąlygų, naudojantis „eSentool Qualification“ API ir atitinkamais API dokumentais.

Integravimas į viešųjų pirkimų procesą

Vykdome įvairias operacijas, kuriomis naudojantis mūsų programas galima integruoti į platesnį viešųjų pirkimų procesą, be kita ko:

 • kurti ar atnaujinti skelbimo projektą svetainėje „eNotices“,
 • gauti informacijos apie skelbimą, kai jis publikuojamas,
 • nustatyti žodžių ir ženklų skaičių skelbime.

Šiomis operacijomis šiuo metu gali naudotis tik ES institucijos. Galima naudotis įvairiais tapatumo nustatymo mechanizmais.

Išsamesnė informacija pateikiama API dokumentuose.

Paskutinės naujienos

2019-09-15. Nauja TED svetainės paieškos API versija

Nauja TED svetainės paieškos API versija pateikiama adresu, kurio URL priešdėlis: https://ted.europa.eu/api/v2.0. Nauja versija buvo būtina, nes reikėjo padaryti keletą su ankstesniu turiniu nesuderinamų pakeitimų.

Pakeitimai

 • Buvo pašalintos „/api/latest“ operacijos.
 • Nebereikia naudoti API rakto.
 • Paieškos rezultatuose laukeliai „ND“ ir „OJ“ dabar žymimi eilute (o ne sveikuoju skaičiumi), atspindint tikrąjį jų turinį.

Patobulinimai

 • Nauja operacija, leidžianti atsisiųsti grupę skelbimų pagal kiekvieną geografinę sritį (NUTS kodą).
 • Įvairūs „OpenAPI“ dokumentų patobulinimai.