Kodo duomenys TED skelbimų paieškai

Atnaujinta 2018-12-21

Kartu su TED skelbimais pateikiami toliau nurodyti kodo duomenys, kad būtų lengviau atlikti paieškas. Nors šių duomenų šaltinis yra patys skelbimai, kai kurie iš jų imami iš apibrėžto kodų sąrašo. Kodo duomenų sąrašas pateikiamas toliau. Jeigu yra apibrėžtas kodų sąrašas, nurodoma XML rinkmena, siekiant parodyti skirtingą schemoje ir programėlėse naudojamą atvaizdavimą, šios rinkmenos pateikiamos kaip papildoma informacija.

Laukelio pavadinimas

Aprašymas

Naudojamas kodų sąrašas

Kodas kodo duomenyse ir pažangiojoje paieškoje

Pavadinimas paieškos kaukėje

Pavadinimas pažangiojoje

paieškoje

Pavadinimas

Pirkimų procedūros pavadinimas

 

TI

   

Dokumento numeris

TED dokumento numeris

 

ND

Dokumento numeris

Dokumento numeris

Paskelbimo data

Paskelbimo TED data

 

PD

Paskelbimo data

Paskelbimo data

OL S

Oficialiojo leidinio priedo, kuriame skelbimas publikuotas, numeris

 

OJ

Leidinio numeris

Leidinio numeris

Vieta

Perkančiosios organizacijos / subjekto miestas

 

TW

Vieta

 

Institucijos pavadinimas

Perkančiosios organizacijos / subjekto pavadinimas

 

AU

Institucijos pavadinimas

 Institucijos pavadinimas

Antraštė

Skelbimo puslapio antraštė

 

HD

   

Šalis

Perkančiosios organizacijos / subjekto šalis

countries.xml

CY

Šalis

Šalis

Institucijos tipas

Perkančiosios organizacijos / subjekto tipas

AA_AUTHORITY_TYPE.xml

AA

Institucijos tipas

 Institucijos tipas

ES institucija

ES institucijos pavadinimas

 

HA

Europos institucijos

 Europos institucijos

Dokumentas išsiųstas

Skelbimo išsiuntimo Leidinių biurui data

 

DS

Dokumentavimo data

Dokumentavimo data

Terminas

Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

 

DT

Terminas

Terminas

Sutarties pobūdis

Viešojo pirkimo procedūros pobūdis.  Pavyzdžiui, darbai, prekės ar paslaugos

NC_CONTRACT_NATURE.xml

NC

Sutartis

Sutarties tipas

Procedūra

Pirkimo procedūra, kuria reglamentuojamos viešiesiems pirkimams taikomos sąlygos ir terminai

PR_PROCEDURE.xml

PR

Procedūra

Procedūros rūšis

Dokumentas

Viešųjų pirkimų dokumento rūšis

TD_DOCUMENT_TYPE.xml

TD

Dokumento rūšis

 Dokumento rūšis

Reglamentas

Viešųjų pirkimų rinkos aprėptis

RP_REGULATION.xml

RP

Reglamentas

Rinkos reglamentas

Pasiūlymo rūšis

Apibrėžtis, kaip teikiant viešųjų pirkimų konkurso pasiūlymą galima arba negalima derinti pirkimo dalių

 TY_BID_TYPE.xml

TY

 

Pasiūlymo rūšis

Sutarties sudarymo kriterijai

Vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į kuriuos sprendžiama, su kuo sudaryti sutartį

AC_AWARD_CRITERIA.xml

AC

 

Sutarties sudarymo kriterijai

CPV kodas

Bendras viešųjų pirkimų žodynas

CPV_2008.xml

PC

CPV kodas

CPV kodas

Pirminis CPV kodas

Bendras viešųjų pirkimų žodynas

CPV_2008.xml

OC

CPV kodas

CPV kodas

NUTS kodas

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra

 

RC

NUTS kodas

NUTS kodas

Interneto adresas

Perkančiosios organizacijos / subjekto interneto adresas

 

IA

   

Direktyvos vertė

Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis vykdoma viešųjų pirkimų procedūra

DI_DIRECTIVE-VALUE.xml

DI

Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas

Pagrindinė veikla

Perkančiosios organizacijos / subjekto pagrindinės verslo veiklos pobūdis

MA_MAIN_ACTIVITY.xml

MA

Pagrindinė veikla

 Pagrindinės veiklos sritys